Πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead Auditor

Η PRIORITY, διοργανώνει ένα νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead Auditor. Το σεμινάριο αφορά στην πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας. Το υλικό και η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι καθορισμένα από το BCM Institute και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • εμβάθυνση σε έννοιες επιχειρησιακής συνέχειας,
  • επεξήγηση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301,
  • παρουσίαση και ανάλυση μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων.

Η θεωρητική κατάρτιση συνοδεύεται από πρακτικές ασκήσεις για την πλήρη αφομοίωση της θεματολογίας του σεμιναρίου.

Στόχος σεμιναρίου: Να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτική εξάσκηση στην διεξαγωγή επιθεωρήσεων σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22301, προετοιμασία για την επαγγελματική πιστοποίηση Business Continuity Certified Lead Auditor (BCCLA).

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας έναντι των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301.

Κοινό: Στελέχη εσωτερικού ελέγχου, υπεύθυνοι επιχειρησιακής συνέχειας, υπεύθυνοι συστημάτων διαχείρισης, και ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες.

Ημερομηνία διεξαγωγής σεμιναρίου: 14-17 Οκτωβρίου 2019, 09:30 – 17:30

Κόστος: 2250 €. Οι εξετάσεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται στις 17 Οκτωβρίου 2019 με κόστος 140 €.

Για κράτηση θέσεων και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ρία Μπούζα, στο 210-2509900, ή ηλεκτρονικά στο [email protected]

Κατηγορία Uncategorized