Τροποποίηση απαιτήσεων IFS Food Safety Issue 6

Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 η τεχνική επιτροπή του IFS αποφάσισε την τροποποίηση των απαιτήσεων των παραγράφων 4.4.1.5 (Αγορές) και 5.6.8 (Ανάλυση προϊόντος) λόγω του διατροφικού σκανδάλου με το κρέας αλόγου. Συγκεκριμένα προσθέτει σε αυτές τις απαιτήσεις την έννοια της αυθεντικότητας ...

PAS 100:2011 – Πιστοποίηση κόμποστ

Το κόμποστ παράγεται από την αποσύνθεση οργανικών υλικών (φύλλα, κλαδιά, υπολείμματα τροφών κλπ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό λίπασμα. Η διαδικασία παραγωγής του κόμποστ (κομποστοποίηση) πρέπει να είναι ελεγχόμενη ώστε να παράγεται ένα προϊόν με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ο Βρετανικός ...

Πιστοποίηση της ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ κατά ISO 22000, BRC & IFS

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  BRC v6, IFS v6 και ISO 22000:2005. Η ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ ιδρύθηκε το Μάιο του 2009 και δημιούργησε την ...

Πιστοποίηση του NEW HOTEL κατά ISO 22000

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των επισιτιστικών τμημάτων του NEW HOTEL κατά ISO 22000:2005 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. To NEW HOTEL είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στην αλυσίδα των YES!Hotels, η οποία διαθέτει ακόμη 4 ξενοδοχεία (Semiramis, TwentyOne, ...

IFS Version 6 – Πρότυπο Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της Ένωσης Γερμανικών και Γαλλικών Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου

Η ανάπτυξη του International Food Standard (IFS) Version 6 βασίζεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, των υποχρεώσεων των λιανοπωλητών και χονδρεμπόρων, την αύξηση των νομικών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης της αγοράς τροφίμων. Στόχος του προτύπου IFS Version 6, το ...

HACCP – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου βάσει Κανονισμού 852/2004 και Codex Alimentarius

Σήμερα, η εφαρμογή ενός Συστήματος HACCP αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων τροφίμων γεγονός που εκφράζεται μέσα από τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμούς 178/2002 και 852/2004. Μία σύντομη ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του Συστήματος HACCP παρουσιάζεται ...

BRC Issue 6 – Πρότυπο Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων της Βρετανικής Ένωσης Λιανεμπορίου

Το BRC – Global Standard for Food Safety αποτελεί ένα τεχνικό πρότυπο για την ποιότητα τροφίμων το οποίο αναπτύχθηκε το 1998 από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium). Κύριος στόχος του προτύπου είναι η δημιουργία μιας ενιαίας βάσης για ...

ISO 22000:2005 – Διεθνές πρότυπο για Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών

Το διεθνές πρότυπο ISO 22000:2005 με τίτλο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί πλέον το πιο διαδεδομένο πρότυπο, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε όλων των κατηγοριών τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών οι οποίες έμμεσα ή άμεσα εμπλέκονται στον ευρύτερο κύκλο ...

FSSC 22000 – Σχήμα Πιστοποίησης Εφαρμογής Συστήματος για την Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών

Το FSSC 22000 (Food Safety System Certification) αποτελεί στην ουσία είναι ένα ολοκληρωμένο Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) που αφορά επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται και μεταποιούν τρόφιμα (μη περιλαμβανομένης της πρωτογενούς παραγωγής και σφαγής ή συγκομιδής) και οι οποίες προμηθεύουν ...

GLOBALGAP

Οι μεγάλες Αγγλικές αλυσίδες super markets από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 και έπειτα από το ξέσπασμα των διατροφικών σκανδάλων που έκαναν την εμφάνισή τους στην παγκόσμια αγορά τροφίμων συμπαρασύροντας και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών ...