Ασφάλεια Πληροφοριών για IT Administrators

Περιγραφή Το σεμινάριο αναλύει τις σύγχρονες απειλές και τους ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των πληροφοριακών συστημάτων των οργανισμών και να διαφυλάσσεται η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητά των δεδομένων τους. Κατά τη διάρκεια του ...

Σεμινάριο ΕΦΕΤ

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Στις 13-14 Ιουνίου 2013 θα πραγματοποιηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ “Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων” στις εγκαταστάσεις της PRIORITY. Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων στις αρχές της Υγιεινής και Ασφάλειας ...

Εξυπηρέτηση Πελατών

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει τις έννοιες ολικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη, μέσω βιωματικών ασκήσεων και να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που δίνονται για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πελατών. Διάρκεια: 1 ημέρα  Σε ποιους απευθύνεται Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ...