Η PRIORITY ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση του BCMI στην Ελλάδα

Το Business Continuity Management Institute (Ινστιτούτο Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας), είναι ένα από τα 3 μεγαλύτερα στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 2005 με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση των αρχών του Business Continuity, Disaster Recovery και Crisis Management για πλήθος πελατών όλων […]