Η πιστοποίηση FSC στα υλικά συσκευασίας

Η επιλογή υλικών συσκευασίας με πιστοποίηση FSC συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ορθή διαχείριση των δασών. To Forest Stewardship Council (FSC) ιδρύθηκε το 1993 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό να προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, τη ...

22 Οκτωβρίου: ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza

Στις 22 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, με σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, που αφορούν σε θέματα όπως: στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής στην ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση στρατηγικής στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ...

Δημοσιεύθηκε το νέο ISO 9001:2015

Δημοσιεύθηκε στις 22/09/2015 η πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 του πιο διαδεδομένου προτύπου management στον κόσμο, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις, με τις σημαντικότερες να αφορούν τα εξής: στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής στην ...

Το επιχειρησιακό περιβάλλον καθορίζει τις απαιτήσεις του νέου ISO 9001:2015

Μια από τις πιο κρίσιμες αλλαγές στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001 είναι η ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (§4. Context of the organization), στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία που καλείται να εφαρμόσει το νέο πρότυπο. Στην ανάλυση ...

Πιστοποίηση ΕΝ 15224 και ISO 9001 των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – IVF και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Στις 18 Φεβρουαρίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 10/2016 (ΦΕΚ 20Α): «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) – Όροι και προϋποθέσεις» το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, του εξοπλισμού και των διαδικασιών, που θα ...

Τελειώνει η ψηφοφορία για την τελική έκδοση του ISO 9001:2015

Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι χώρες μέλη του ISO προκειμένου να διαμορφώσουν την εθνική τους θέση και να ψηφίσουν για την τελική έκδοση του προτύπου ISO 9001. Το προσχέδιο του περασμένου Νοεμβρίου έγινε αποδεκτό από ...

Το νέο πρότυπο ISO 13810 για τον βιομηχανικό τουρισμό

Εκδόθηκε το νέο διεθνές πρότυπο ISO 13810, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών συγκεκριμένα στο κλάδο του βιομηχανικού τουρισμού. Ο βιομηχανικός τουρισμός είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που ικανοποιεί τη σύγχρονη τάση του ταξιδιώτη ...

Το eQualSuite υπερκαλύπτει το Annex SL

Annex SL & eQualSuite: η ενοποίηση των standard απαιτήσεων των ISO Management Systems αναδεικνύει την αξία του λογισμικού της PRIORITY Τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης που έχει εκδώσει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ακολουθούν διαφορετική δομή και λεκτικό ακόμα και στις ...

Αναθεωρείται το ISO 22000

Από την πρώτη έκδοση του προτύπου ISO 22000 το 2005 έως σήμερα, οι σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων (νομοθεσία, έρευνες), καθιστούν απαραίτητη την αναθεώρησή του. Κατόπιν διαβούλευσης, διερευνήθηκαν οι ελλείψεις και τα προβλήματα της ισχύουσας έκδοσης και διαπιστώθηκε επανάληψη/αλληλοκάλυψη απαιτήσεων ...

Χρονοδιάγραμμα Αναθεωρήσεων ΙSO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Οι προγραμματισμένες αναθεωρήσεις ISO 9001 και ISO 14001 καθιστούν το 2015 έτος ορόσημο στον κόσμο των διεθνών προτύπων. Οι ανασκοπήσεις των δύο πιο διαδεδομένων αυτών προτύπων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής ...