Επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων, ανακοινώνει ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους 2013, από τη διαπίστωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις τροφίμων πρόστιμα συνολικού ύψους € […]

Πρόστιμα 550 χιλ. ευρώ σε 14 μονάδες, για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Την επιβολή προστίμων ύψους 549.281 ευρώ σε 14 μονάδες, υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας Μωυσής Κουρουζίδης, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας. Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), μεταξύ των μονάδων στις οποίες […]