Η ICTS Hellas πιστοποιήθηκε με επιτυχία κατά ISO 27001 με την υποστήριξη της PRIORITY

Η ICTS Hellas έλαβε πιστοποίηση για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001 με την υποστήριξη της PRIORITY. Η ICTS Hellas λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1987 ως μέλος του Ομίλου ICTS Europe, παρέχοντας […]

Πιστοποίηση ISO 14001 για το Ιατρικό Αθηνών με την υποστήριξη της PRIORITY

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 στις κλινικές Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και Μαιευτική-Γυναικολογική “Γαία”.  Στα πλαίσια του έργου αυτού, […]

ISO 27010 – Ασφάλεια στη μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα  των πληροφοριών που επεξεργάζεται, δεν αρκεί να λαμβάνει μέτρα προστασίας  κατά την αποθήκευσή τους στα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει. Θα πρέπει επιπλέον να αναγνωρίζει τους κινδύνους που […]

Πιστοποίηση ISO 20000 για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με την υποστήριξη της PRIORITY

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της Επιχειρηματικής Μονάδας Πληροφοριακών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20000-1:2011 για τη Διαχείριση Υπηρεσιών Πληροφορικής προς εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Εντάσσεται έτσι στους ελάχιστους οργανισμούς, τόσο στην […]

Πιστοποίηση της εταιρίας APT Information Systems SA κατά ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013

Η εταιρεία APT Information Systems SA πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013. Η APT Information Systems SA δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς: Ανάλυση, σχεδιασμός, […]

Η νέα έκδοση του ISO 13485 αναμένεται στις αρχές του 2016

Η τρίτη έκδοση του ISO 13485 αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2016. Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου είναι οι εξής: Εισάγεται η λογική του risk based approach σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας και όχι μόνο […]

Διπλή πιστοποίηση της ΔΙΑΣ με την υποστήριξη της PRIORITY

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πιστοποιήσεις της ΔΙΑΣ κατά το τα διεθνή πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας ISO 22301:2012 και ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013. Οι διεθνείς αυτές πιστοποιήσεις καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών της εταιρείας και κυρίως την παροχή υπηρεσιών συστήματος πληρωμών, αποδεικνύοντας ότι η […]

Εκδόθηκε το νέο πρότυπο ISO17100 – Requirements for Translation Services

Πρόκειται για το εξειδικευμένο πιστοποιήσιμο πρότυπο που αφορά τους παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης, το οποίο αντικαθιστά το ΕΝ 15038 που χρησιμοποιείται ήδη ευρύτατα στον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της διαχείρισης ενός έργου μετάφρασης: Project Management Pre-production […]

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Η PRIORITY, έναν μήνα μετά την έκδοση του νέου προτύπου ISO 9001:2015, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης των πελατών και συνεργατών της, στις 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Athens Plaza. Η ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πλέον των 120 στελεχών, έδωσε τη δυνατότητα στους […]

Πιστοποίηση της εταιρίας ALPHABET κατά EN 15038:2006 και ISO 9001:2008

Η εταιρεία ALPHABET πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα EN 15038 και ISO 9001 για τις μεταφραστικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες της. Η ALPHABET ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996, […]