Πιστοποιήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών πιστοποιήθηκε πρόσφατα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1429:2008. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση όλων των έργων που υλοποιούνται από τις Σχολές και τα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. […]

Η Πειραιώς Direct Services επιλέγει την PRIORITY

Η Πειραιώς Direct Services πιστοποιήθηκε προσφάτως βάσει της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015. H εταιρία, ούσα πιστή στο όραμά της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από το 2006 και πρόσφατα το αναβάθμισε στη νέα έκδοση, επιλέγοντας την PRIORITY ως […]

Διπλή πιστοποίηση της εταιρίας SOL Consulting κατά ISO 9001 και ISO 27001

Η εταιρεία SOL Consulting S.A. πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 27001:2013. Η SOL Consulting S.A. ιδρύθηκε το 2002 από την μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών […]

Πιστοποίηση Radical Communications με ISO 9001 και SMETA-ETI 4 Pillars

Η εταιρεία προτάσεων επικοινωνίας και υπηρεσιών marketing Radical Communications πιστοποιήθηκε με επιτυχία με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και SMETA – ETI 4 Pillars. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2005 και από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της έχει καταφέρει να […]

Συγχαρητήρια στη DEMO!

Σημαντική διάκριση απέσπασε η φαρμακοβιομηχανία DEMO για την επιχειρηματική πορεία της και το μοντέλο ανάπτυξής της, στην Ετήσια Συνάντηση Επιχειρηματικής Αριστείας, «Diamonds of the Greek Economy 2016». Με στόχο την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία των προϊόντων που παράγει, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επενδύει διαρκώς […]

Πιστοποίηση της Interamerican Βοηθείας με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της Interamerican Βοήθειας βάσει του νέου προτύπου ISO 9001:2015 για την παροχή άμεσης ιατρικής (προσωπικής) και οδικής βοήθειας και για το πρότυπο ISO 39001:2012 για την οδική ασφάλεια. Η PRIORITY με την πολυετή εμπειρία στο […]

Πιστοποιήθηκε η εταιρεία OCEDA με ISO 9001 για την παροχή υπηρεσιών yachting agency και yachting management.

Πιστοποιήθηκε η εταιρεία OCEDA S.A. με ειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών yachting agency και yachting management. H εταιρεία έχει ως σκοπό να παρέχει εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για πολυτελή σκάφη που πρόκειται να κάνουν κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίζονται σε […]

Πιστοποίηση της εταιρείας Κ&Ν Ευθυμιάδης κατά ISO 27001:2013 με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013, με την υποστήριξη της PRIORITY. Η Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ κατέχει  κυρίαρχη θέση στον Ελληνικό χώρο σε τομείς όπως η ανάπτυξη, η  […]

Πιστοποίηση ISO 9001 του Δερματολογικού Ιατρείου IQ – Intensive Quality

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση με ISO 9001 του IQ – Intensive Quality Δερματολογικού Ιατρείου. Το Ιατρείο δραστηριοποιείται σε δύο Κέντρα Αθήνα και Μαρούσι και καλύπτει όλες τις υπηρεσίες που αφορούν το δερματολογικό τομέα όπως Κλινική, Κοσμητική, Επεμβατική Δερματολογία και […]

Πιστοποίηση Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης – FSC της DUNAPACK ΒΙΟΚΥΤ ΑΕΒΕ με την υποστήριξη της PRIORITY

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC στη DUNAPACK – ΒΙΟΚΥΤ ΑΕΒΕ με την υποστήριξη της PRIORITY. Η πιστοποίηση FSC (Forest Stewardship Council) επιβεβαιώνει την εφαρμογή κανόνων ορθής διαχείρισης δασικών προϊόντων και την διαφανή διαχείριση […]