Η SYSTEMS SUNLIGHT εμπιστεύτηκε την PRIORITY για την ανάπτυξη των συστημάτων ISO 37001 κατά της διαφθοράς και ISO 19600 για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης

Πρόσφατα η PRIORITY ολοκλήρωσε σε 3 εταιρείες του ομίλου Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia Group, το έργο ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 37001 κατά της διαφθοράς και ISO 19600 για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Το έργο […]

Η ΚΤΕΟ Hellas A.E. συνεργάστηκε με την PRIORITY για το ISO 37001 κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Η ΚΤΕΟ Hellas A.E., πρωτοπορώντας στον κλάδο των τεχνικών ελέγχων οχημάτων, πιστοποιήθηκε από την BQC για το πρότυπο ISO 37001 κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού συστήματος διαχείρισης, η ΚΤΕΟ Hellas A.E. εμπιστεύτηκε τους έμπειρους […]

Αναβάθμιση της πιστοποίησης του Economics & Investment Strategy της Τράπεζας Πειραιώς [Piraeus Financial Markets] κατά ISO 9001:2015 με την υποστήριξη της PRIORITY

H Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής (Economics & Investment Strategy) της Τράπεζας Πειραιώς [Piraeus Financial Markets] πιστοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 με την υποστήριξη συμβούλων της PRIORITY. H επιθεώρηση και πιστοποίηση […]

Τριπλή πιστοποίηση για την UPPRESS σε συνεργασία με την PRIORITY

Πρώτη η UPPRESS, στον κλάδο των εκτυπώσεων, επιθεωρήθηκε επιτυχώς με πολλαπλή ταυτόχρονη πιστοποίηση βάσει των νέων εκδόσεων των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007. Για την αποτελεσματική ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, η UPPRESS εμπιστεύτηκε τους έμπειρους συμβούλους […]

H Voltalia εμπιστεύεται την PRIORITY

H Voltalia Ελλάδος πρόσφατα πιστοποιήθηκε με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001 για το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ελαχιστοποιώντας έτσι τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και την κατανάλωση φυσικών πόρων. Για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά […]

Απολύτως επιτυχημένη η επιθεώρηση επιτήρησης της Bold Ogilvy & Mather κατά τα πρότυπα ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών της Bold Ogilvy & Mather, πληρώντας έτσι με συνέπεια τις προδιαγραφές των προτύπων ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001. […]

Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 9001

Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την λειτουργία, υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών […]

Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank πιστοποιήθηκε με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την PRIORITY. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάσθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επιπλέον απαιτήσεις που […]

ISO 27011:2008 – Ασφάλεια Πληροφοριών στις Τηλεπικοινωνίες

Ένας οργανισμός, προκειμένου να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα  των πληροφοριών που επεξεργάζεται, πρέπει να λαμβάνει μέτρα και να ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές. Για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνίων έχει αναπτυχθεί το πρότυπο […]

Πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank.

Πρόσφατα, πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank. Το Τμήμα έχει την ευθύνη για την τήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρουσίας, των αδειών, απουσιών, καθυστερήσεων και ασθενειών του Προσωπικού της […]