Πιστοποίηση του Manessis Travel κατά ISO 9001:2008

Η εταιρία Manessis Travel πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η Manessis Travel προωθεί υψηλής ποιότητας προτάσεις και λύσεις στους πελάτες της, στη διοργάνωση ταξιδιών καλύπτοντας κάθε ανάγκη και προσδοκία […]

Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κλινική Σαραφιανός

Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύσσει και εφαρμόζει έλαβε από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης η Γενική Κλινική Λυσίμαχος Σαραφιανός ΑΕ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πιστοποίηση η οποία έγινε έπειτα από σχετική επιθεώρηση, […]

Ημερίδα της PRIORITY για την Αξιολόγηση Ποιότητας Μονάδων Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ

Στις 3 Ιανουαρίου 2013 ο ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας υπό τη μορφή λίστας ελέγχου στους τομείς: Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση […]

Πιστοποίηση της Pharma-data κατά ISO 9001

Η εταιρία Pharma-data πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. H Pharma-data ιδρύθηκε το έτος 2000 στην ιστορική πόλη του Λαυρίου στην Ελλάδα και επικεντρώνεται στην παροχή: Υψηλής ποιότητας καταχώρηση φακέλων […]

Πιστοποίηση ISO 9001 στον Όμιλο ΙΑΣΩ

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ανέπτυξαν και εφαρμόζουν, μετά από επιθεώρηση από διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης. […]

Σχέδια Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικά και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ

Στις 3/1/13 ο ΕΟΠΠΥ έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τα Σχέδια Αξιολόγησης της Ποιότητας για τα Ακτινοδιαγνωστικά και τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια. Τα Σχέδια Αξιολόγησης καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας στα σχετικά Τμήματα σε τομείς όπως: Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων, Πρακτικές Λειτουργίας, […]

Πιστοποίηση της M-STAT κατά ISO 9001 & ISO 27001

Η εταιρεία M-STAT πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 & ISO 27001:2005. Η M-STAT δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών και καναλιών […]

Green Key: «Πράσινο» Βραβείο Ποιότητας για Τουριστικές Μονάδες

To πρόγραμμα GreenKey είναι ένα Διεθνές Βραβείο – Οικολογικό Σήμα Ποιότητας, για τoυριστικές επιχειρήσεις, που ενεργεί ως ερέθισμα για τη μετατροπή κάθε τουριστικής μονάδας, μικρής ή μεγάλης, σε «πράσινη». Η επιβράβευση με το σήμα GreenKey προϋποθέτει την τήρηση αριθμού οικολογικών […]