Συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με την PRIORITY για την πιστοποίηση της Πίστης Ιδιωτών με ISO 9001:2015

H Πίστη Ιδιωτών της Τράπεζας Πειραιώς πιστοποιήθηκε πρόσφατα με τη νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 στο σύνολο των εργασιών της. Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, το 2016, αποφασίστηκε η διεύρυνση του […]

Εκτενής συνεργασία της ALPHA BANK με την PRIORITY

H ALPHA BANK εμπιστεύεται την PRIORITY για περισσότερο από δέκα χρόνια για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ISO και τις βέλτιστες πρακτικές. Πρόσφατα, πιστοποιήθηκαν βάσει του προτύπου ISO 9001 ακόμα τρείς Διευθύνσεις της […]

H Club Mykonos εμπιστεύτηκε την PRIORITY για την εγκατάσταση Συστήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Τροφίμων

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η ανάπτυξη και πιστοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης βάσει των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 22000 στο συγκρότημα της Club Mykonos στον Ορνό της Μυκόνου. Η Club Mykonos διαθέτει δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, το Mykonos Ammos […]

Απολύτως επιτυχημένη η επιθεώρηση επιτήρησης της Bold Ogilvy & Mather κατά τα πρότυπα ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών της Bold Ogilvy & Mather, πληρώντας έτσι με συνέπεια τις προδιαγραφές των προτύπων ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001. […]

Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 9001

Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής της ALPHA BANK πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την λειτουργία, υποστήριξη και τη συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών […]

Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank πιστοποιήθηκε με τη νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015

Η Διεύθυνση Διαχειρίσεως Έργων της Alpha Bank πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την PRIORITY. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάσθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις επιπλέον απαιτήσεις που […]

Πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank.

Πρόσφατα, πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 το Τμήμα Διαχειρίσεως Χρόνου της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού της Alpha Bank. Το Τμήμα έχει την ευθύνη για την τήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παρουσίας, των αδειών, απουσιών, καθυστερήσεων και ασθενειών του Προσωπικού της […]

Πιστοποίηση κλινικής EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός με ISO 9001:2015

Η κλινική EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το πρότυπο ISO 9001:2015, επιλέγοντας την PRIORITY για σύμβουλο-συνεργάτη της. Η Κλινική εφαρμόζει από το 2009 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές των Τμημάτων […]

Επιτυχής Επαναπιστοποίηση της Datamed – Συνεχής συνεργασία με την PRIORITY

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση της Datamed, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001 και της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348, καθώς και με το διεθνές πρότυπο ISO 13485. H Datamed εμπιστεύεται την PRIORITY εδώ και χρόνια, τόσο για την αρχική ανάπτυξη των συστημάτων, όσο και για […]

Η Πειραιώς Direct Services επιλέγει την PRIORITY

Η Πειραιώς Direct Services πιστοποιήθηκε προσφάτως βάσει της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001:2015. H εταιρία, ούσα πιστή στο όραμά της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από το 2006 και πρόσφατα το αναβάθμισε στη νέα έκδοση, επιλέγοντας την PRIORITY ως […]