10 Δεκεμβρίου: Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Τον Σεπτέμβριο του 2015 δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας και αλλάζει την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τοποθετώντας το περιβάλλον στο […]

Ελληνική έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 9000:2015 και ISO 14001:2015

Από τις 2 Νοεμβρίου οι νέες εκδόσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 9000 και ISO 14001 διατίθενται και στην Ελληνική γλώσσα. Οι νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ακολουθούν την προτυποποιημένη δομή του ANNEX SL, η […]

Η πιστοποίηση FSC στα υλικά συσκευασίας

Η επιλογή υλικών συσκευασίας με πιστοποίηση FSC συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ορθή διαχείριση των δασών. To Forest Stewardship Council (FSC) ιδρύθηκε το 1993 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με σκοπό να προωθήσει την υπεύθυνη διαχείριση των δασών, τη […]

Η PRIORITY “διαχειρίζεται” την ενέργεια στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε μία πρωτοποριακή κίνηση για τα Ελληνικά δεδομένα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συμμετέχει, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, και την υποστήριξη της PRIORITY, στο έργο LIFE 11/ENV/GR/938/ MECM (military energy and carbon management). Το έργο […]

OHSAS 18001 και ISO 14001 στον όμιλο NESTLE

Η NESTLE HELLAS ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004 στα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών και σε Υποκαταστήματά της, καθώς και στη NESPRESSO Hellas που ανήκει στη δομή του ομίλου. Η NESTLE […]

Χρονοδιάγραμμα Αναθεωρήσεων ΙSO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Οι προγραμματισμένες αναθεωρήσεις ISO 9001 και ISO 14001 καθιστούν το 2015 έτος ορόσημο στον κόσμο των διεθνών προτύπων. Οι ανασκοπήσεις των δύο πιο διαδεδομένων αυτών προτύπων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής […]

Υιοθετήθηκαν οι κλιματικοί στόχοι της Ε.Ε.

Εν όψει της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών που θα λάβει χώρα στο Παρίσι το Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα το Μάρτιο τους στόχους κλιματικής αλλαγής. Η αρχική συμφωνία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο μετά από συνάντηση των ηγετών […]

Διεθνής Πιστοποίηση Αειφορίας – ISCC για την εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας στην εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISCC – EU Certification. Η εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εκκόκκιση βαμβακιού, πιστοποιήθηκε επιτυχώς για […]

Τo ΕΣΥΔ μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης της ΕΑ στον τομέα διαπίστευσης φορέων επαλήθευσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το αρμόδιο Συμβούλιο της European Cooperation for Accreditation, EA MAC, κατά τη συνεδρίαση του την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2014 έλαβε θετική απόφαση για την ένταξη του Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος στη νέα Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης. Η ένταξη στη νέα Συμφωνία […]

Η αναθεώρηση του προτύπου ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση

Το ζητούμενο για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις είναι ο εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών εκείνων που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες δαπάνες ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων και μειωμένο κόστος διαχείρισης αποβλήτων. Στο πνεύμα αυτό, το πρότυπο ISO 14001 βρίσκεται σε διαδικασία […]