Πιστοποίηση ISO 9001 στην Κλινική Σαραφιανός

Πιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που αναπτύσσει και εφαρμόζει έλαβε από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης η Γενική Κλινική Λυσίμαχος Σαραφιανός ΑΕ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πιστοποίηση η οποία έγινε έπειτα από σχετική επιθεώρηση, […]

Πιστοποίηση ISO 9001 στον Όμιλο ΙΑΣΩ

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που το ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και το Κέντρο Αποκατάστασης ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, ανέπτυξαν και εφαρμόζουν, μετά από επιθεώρηση από διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης. […]