Πρώτο το Mediterraneo Hospital με πιστοποίηση ΕΝ 15224

Το Mediterraneo Hospital είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα το οποίο πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ΕΝ 15224 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Το Mediterraneo Hospital είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό, χειρουργικό και νοσηλευτικό κέντρο δυναμικότητας 164 κλινών και περισσότερες από 25 ιατρικές […]

Συνεχής συνεργασία της Nestle Hellas με την PRIORITY

Οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Nestle Hellas σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και OHSAS 18001 ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την υποστήριξη της PRIORITY. Η Nestlé είναι κορυφαία εταιρεία παραγωγής και εμπορίας […]

Πιστοποίηση κλινικής EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός με ISO 9001:2015

Η κλινική EUROMEDICA Κυανούς Σταυρός πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το πρότυπο ISO 9001:2015, επιλέγοντας την PRIORITY για σύμβουλο-συνεργάτη της. Η Κλινική εφαρμόζει από το 2009 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στην προηγούμενη έκδοση του προτύπου, το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητές των Τμημάτων […]

Επιτυχής Επαναπιστοποίηση της Datamed – Συνεχής συνεργασία με την PRIORITY

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επαναπιστοποίηση της Datamed, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001 και της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348, καθώς και με το διεθνές πρότυπο ISO 13485. H Datamed εμπιστεύεται την PRIORITY εδώ και χρόνια, τόσο για την αρχική ανάπτυξη των συστημάτων, όσο και για […]

Πιστοποίηση ΕΝ 15224 και ISO 9001 των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – IVF και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Στις 18 Φεβρουαρίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 10/2016 (ΦΕΚ 20Α): «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) – Όροι και προϋποθέσεις» το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, του εξοπλισμού και των διαδικασιών, που θα […]

Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης για το Εργαστήριο LABOGEN

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Εργαστηρίου LABOGEN. To εργαστήριο, μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης μεγάλο αριθμό βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 907), επιβεβαιώνοντας ότι μετά […]

Πιστοποίηση της Γενικής Κλινικής EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» κατά ISO 9001: 2008

Η Γενική Κλινική EUROMEDICA «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας σε όλα τα τμήματα της. Μέσω της εφαρμογής του ολοκληρωμένου […]

OHSAS 18001 και ISO 14001 στον όμιλο NESTLE

Η NESTLE HELLAS ανέθεσε στην PRIORITY την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης κατά OHSAS 18001:2007 και ISO 14001:2004 στα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών και σε Υποκαταστήματά της, καθώς και στη NESPRESSO Hellas που ανήκει στη δομή του ομίλου. Η NESTLE […]

Πιστοποίηση της εταιρείας GLOBAL DENTAL κατά ISO 9001:2008 και ΥΑ 1348/2004

H εταιρεία GLOBAL DENTAL πιστοποιήθηκε επιτυχώς για την εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 και την ΥΑ 1348 για την Εισαγωγή, Εμπορία και Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών οδοντιατρικών υλικών. Όραμα της GLOBAL DENTAL είναι να παρέχει ιατροτεχνολογικά υλικά υψηλής ποιότητας […]

Διαπίστευση του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε. κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο του Πολυϊατρείου MMC – ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Η Ιατρική Φροντίδα είναι ένα πρότυπο Διαγνωστικό και Ιατρικό κέντρο, με έδρα τη Νέα Χαλκηδόνα, που ειδικεύεται στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και […]