Συστήματα Πωλήσεων & Εξυπηρέτησης Πελατών

Οργάνωση Πωλήσεων Πληροφορική Πωλήσεων Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και καθορισμός στρατηγικής Εκπαίδευση Πωλητών Εκπαίδευση διαπραγματεύσεων για πωλητές Εκπαίδευση προσωπικού επαφής

Εξυπηρέτηση Πελατών

Περιγραφή Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αναλύσει τις έννοιες ολικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη, μέσω βιωματικών ασκήσεων και να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που δίνονται για βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πελατών. Διάρκεια: 1 ημέρα  Σε ποιους απευθύνεται Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα […]