Διαπίστευση του Εργαστηρίου της Κλινικής EUROMEDICA Μητέρα Κρήτης κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο της Ιδιωτικής Κλινικής EUROMEDICA – ΜΗΤΕΡΑ Κρήτης, διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Η μαιευτική γυναικολογική κλινική ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ βρίσκεται στο Ηράκλειο. Λειτουργεί από το 1997, ενώ από το 2000 ανήκει στον όμιλο  Euromedica. Το πεδίο διαπίστευσης […]

Διαπίστευση Εργαστήριων Ιατρικών Απεικονίσεων

Το Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία που αφορά στα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων και τη διαπίστευσή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 15189 και ISO/IEC 17025. Η Οδηγία αυτή (ΕΣΥΔ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ), περιλαμβάνει μια σειρά προδιαγραφών και κριτηρίων που συμπληρώνουν και εξειδικεύουν τις απαιτήσεις των […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου της ΙΩΝΙΑ – EUROMEDICA κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο της εταιρείας ΙΩΝΙΑ – EUROMEDICA ΑΕ  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Το Διαγνωστικό Κέντρο ΙΩΝΙΑ EUROMEDICA ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  ξεκίνησε να λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου της Euromedica από το 2008. Έχει σταθερή συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αξιολογητών / εμπειρογνωμόνων εργαστήριων διακριβώσεων

Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες που θα ενταχθούν σε ομάδες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 Εργαστηρίων διακριβώσεων. Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης […]

Διαπίστευση Εργαστηρίου LABOGEN κατά ISO 15189

To διαγνωστικό εργαστήριο της LABOGEN διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) κατά ISO 15189 για τη διενέργεια βιοχημικών – ανοσοχημικών δοκιμών σε βιολογικά δείγματα (Αρ. Πιστ. 907). Το εργαστήριο της LABOGEN επί 15έτη παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαθέτοντας άρτιο […]

Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital. To εργαστήριο μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης σειρά βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 434). Tο […]

Διαπίστευση Εργαστηρίου Γενετικής DNALOGY SA κατά ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Γενετικής DNAlogy SA είναι το πρώτο ιδιωτικό, ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο το οποίο διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., Αρ. πιστ. 892) κατά το Πρότυπο ISO/ΙEC 17025:2005 για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (ανίχνευση βιολογικού […]

Πολιτική του ΕΣΥΔ σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα

Η Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα: “Τα Εργαστήρια επιτρέπεται να διενεργούν δοκιμές σε ανθρώπινα δείγματα, μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» κατά ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ εξειδικεύεται στις αναλύσεις τροφίμων. Τα πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως […]