Προκηρύχθηκαν τα πολυαναμενόμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Τέσσερις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 συνολικού ύψους ενίσχυσης 370 εκατ. ευρώ, προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στις 11 Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, τα 4 αυτά προγράμματα είναι: 1. Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”  […]

Ανακοινώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24 για το 2016

Ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2016. Με βάση τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 2988/τεύχος β΄/31.12.2015), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Η πιστοποίηση ISO στις επιλέξιμες δαπάνες νέων προγραμμάτων

Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και το start-up μικρών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», αφορά σε υφιστάμενες  μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους

Στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκαν 2 προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δράσεων “Επιχειρούμε δυναμικά” και “‘Επιχειρηματική Ευκαιρία” ύψους 100 εκ. Ευρώ. Το πρόγραμμα Επιχειρούμε δυναμικά, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,Πολιτιστικές και ∆ημιουργικές Βιομηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη

Έξι νέες δράσεις που απευθύνονται στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, προχώρησαν σε προδημοσίευση από τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 . Κύριοι στόχοι τους είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020

Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των «28» που εγκρίνει η Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας), γεγονός που όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκης είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασίας, που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο πριν και […]