Δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας

Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω ...

Ενίσχυση τουριστικής νησιωτικής επιχειρηματικότητας

Τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, έδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω ...

Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013». Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ...

Στο 56,7% έφθασε η απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Άλλα 8,7 δισ. ευρώ απομένουν από το τρέχον ΕΣΠΑ για να «πέσουν» στην ελληνική αγορά. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται το υπουργείο Ανάπτυξης για να δείξει τα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας των κοινοτικών κονδυλίων που πετυχαίνει ...

Έναρξη Διαδικασίας Αποπληρωμής ΛΑΕΚ έτους 2011

Για την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποστείλουν δικαιολογητικά που αφορούν στις δαπάνες των προγραμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στην εγκύκλιο. Είναι απαραίτητη η καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων των προγραμμάτων στο Πληροφοριακό Σύστημα και ...

Διευκολύνσεις για την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ

Σημαντικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση του επόμενου ΕΣΠΑ (2014-2020) και την επιτάχυνση της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων από τη χώρα μας προβλέπουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πέρα από το σημαντικό οικονομικό όφελος που προκύπτει για την Ελλάδα, με την ...

Νέο πρόγραμμα επιδότησης για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Προκηρύχθηκε η Δράση στήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τίτλο “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης της χώρας, ...

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Ενίσχυση των ΜΜΕ

Δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών», το οποίο αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ ...

Διευκρινίσεις για τη δράση ICT4GROWTH

Η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» ανακοινώνει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι διαθέσιμος επικαιροποιημένος Οδηγός της δράσης κρατικής ενίσχυσης ICT4GROWTH στην ιστοσελίδα της δράσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (http://ict4growth.ktpae.gr/). Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Οδηγό, η έγκριση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ...

Απλούστευση διαδικασιών για απορρόφηση του ΕΣΠΑ

Μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με επιδοτούμενο επιτόκιο προβλέπει μεταξύ άλλων η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ...