Ανακοινώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 0,24 για το 2016

Ανακοινώθηκε στις 19 Ιανουαρίου το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2016. Με βάση τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και τη με αριθμ. διατύπωση γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ (ΦΕΚ 2988/τεύχος β΄/31.12.2015), οι δικαιούχοι του πόρου ΛΑΕΚ […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Η πιστοποίηση ISO στις επιλέξιμες δαπάνες νέων προγραμμάτων

Πρόκειται για τρία νέα προγράμματα που αφορούν στην ενίσχυση επιχειρήσεων του Τουριστικού Τομέα, τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και το start-up μικρών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», αφορά σε υφιστάμενες  μικρές επιχειρήσεις  που δραστηριοποιούνται […]

Νέο πρόγραμμα επιδότησης «Επιχειρούμε Δυναμικά»

Μέσω του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ», από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριοτήτων είναι: Αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες Υλικά/ κατασκευές Εφοδιαστική αλυσίδα Ενέργεια Περιβάλλον Τεχνολογίες πληροφορικής και […]

Πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,24

Σε ισχύ τέθηκε το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24 για το έτος 2015. Με βάση σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, η μέχρι πρόσφατα εργοδοτική εισφορά ύψους 0,45% διαμορφώθηκε σε 0,24% και καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανέργους

Στα πλαίσια του ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκαν 2 προδημοσιεύσεις για την ενεργοποίηση δράσεων “Επιχειρούμε δυναμικά” και “‘Επιχειρηματική Ευκαιρία” ύψους 100 εκ. Ευρώ. Το πρόγραμμα Επιχειρούμε δυναμικά, απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,Πολιτιστικές και ∆ημιουργικές Βιομηχανίες (Π∆Β), Υλικά / Κατασκευές, […]

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση δράσεων με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη

Έξι νέες δράσεις που απευθύνονται στην επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα, προχώρησαν σε προδημοσίευση από τη ΓΓΕΤ και την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 . Κύριοι στόχοι τους είναι η ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας […]

Νέα Διαδικτυακή Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Από την Παρασκευή 28/6/2013 οι επιχειρήσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην τόσο αναγκαία γι’ αυτές χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., ώστε να περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία […]

Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του […]

Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του […]

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για την ένταξή τους στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την 1η Ιουλίου του 2013. Η υποβολή αιτήσεων […]