Η Aegean Shipping Management πιστοποιήθηκε με ISO22301 για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας που εφαρμόζει

Η Aegean Shipping Management είναι η πρώτη Ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που πιστοποιείται με ISO 22301 για το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας που ανέπτυξε και εφαρμόζει. Το πιστοποιητικό ISO 22301 είναι το διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και […]

Πιστοποίηση ISO 22301:2012 στην Alpha Bank

H ALPHA BANK πιστοποιήθηκε πρόσφατα για την εφαρμογή Συστήματος Διαχειρίσεως Επιχειρησιακής Συνέχειας κατά το πρότυπο ISO 22301:2012. Η εφαρμογή και η πιστοποίηση του Συστήματος, σε συνδυασμό με το όραμα και τις αξίες της ALPHA BANK αναδεικνύουν την πρωτοπορία και την […]

Πιστοποίηση ISO 22301 έλαβε η Vodafone

Για το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου διεθνούς προτύπου ISO 22301, πιστοποιήθηκε η Vodafone από τον φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register. Η νέα πιστοποίηση, που έλαβε η εταιρεία, αποτελεί την αναγνώριση ότι το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης […]