Παράταση προθεσμίας υποβολής Ερωτηματολογίων Αυτοαξιολόγησης ΕΟΠΥΥ

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 19/7/2013 την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ερωτηματολογίων Αυτοαξιολόγησης έως τις 30 Αυγούστου 2013. Στο αμέσως προσεχές διάστημα από την υποβολή των Ερωτηματολογίων, ο ΕΟΠΥΥ θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους παρόχους σε ανοικτή […]

ΕΟΠΥΥ: Εγκύκλιος για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Ξεκίνησε η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους υγείας, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αρμόδια διεύθυνση του Οργανισμού ενημερώνει για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, επισημαίνοντας ότι οι πάροχοι, προκειμένου […]

Ημερίδα της PRIORITY για την Αξιολόγηση Ποιότητας Μονάδων Υγείας από τον ΕΟΠΥΥ

Στις 3 Ιανουαρίου 2013 ο ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες των Ακτινοδιαγνωστικών και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας υπό τη μορφή λίστας ελέγχου στους τομείς: Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση […]

Σχέδια Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ακτινοδιαγνωστικά και Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων από τον ΕΟΠΥΥ

Στις 3/1/13 ο ΕΟΠΠΥ έθεσε προς δημόσια διαβούλευση τα Σχέδια Αξιολόγησης της Ποιότητας για τα Ακτινοδιαγνωστικά και τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια. Τα Σχέδια Αξιολόγησης καθορίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις λειτουργίας στα σχετικά Τμήματα σε τομείς όπως: Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων, Πρακτικές Λειτουργίας, […]