Ενεργειακοί Έλεγχοι σε όλες τις Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις

  Σε εφαρμογή της νομοθεσίας για του ενεργειακούς ελέγχους η οποία ψηφίστηκε με τον νόμο 4342/2015 το Υπουργείο προχωρά πλέον στην πλήρη εφαρμογή του με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματα Αναγνώρισης Προσόντων και Πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών […]

Πιο αυστηρός ο νέος ΚΕΝΑΚ

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) που πρόκειται να αντικαταστήσει την Κ.Υ.Α. υπ’ αρίθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407/09.09.2010), Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος εντός του τρέχοντος έτους και αναμένεται να έχει πιο αυστηρές απαιτήσεις σε […]

ISO 50001 στον ‘Ομιλο ΟΤΕ με την PRIORITY

Ο Όμιλος ΟΤΕ, πιστός στις δεσμεύσεις του για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προχώρησε στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. Η υιοθέτηση βέλτιστων […]

Συνεργασία της ELPEDISON με την PRIORITY για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001

Η ELPEDISON αποτελεί κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Για την αναβάθμιση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, η ELPEDISON εμπιστεύθηκε την PRIORITY. Με τις […]

ISO 50001 για την ενεργειακή διαχείριση σε τρία στρατόπεδα με την υποστήριξη της PRIORITY

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά ISO 50001:2011 σε τρία στρατόπεδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και την προετοιμασία και υποστήριξη πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα, το ΚΑΠΕ εμπιστεύθηκε την PRIORITY. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας […]

COSMOTE και ΤΙΤΑΝ επιλέγουν την PRIORITY για το ISO 50001 και τη συμμόρφωσή τους με το Νόμο 4342

Οι εταιρείες COSMOTE και TITAN επέλεξαν την PRIORITY για την ανάπτυξη του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001, προκειμένου να εφαρμόσουν βέλτιστες ενεργειακές πρακτικές και να συμμορφωθούν με το νόμο 4342/2015. Σύμφωνα με το νόμο 4342/2015 που ψηφίσθηκε το Νοέμβριο του […]

Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με το EMAS στη MOTOR OIL HELLAS

Η MOTOR OIL HELLAS είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διύλισης πετρελαίου, προμηθεύοντας τις αγορές με ένα ευρύ φάσμα αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων. Το Διυλιστήριο μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων αποτελεί […]

ISO 27019:2013 – Ασφάλεια Πληροφοριών στη Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας

Η ανάγκη «μετάφρασης» και εφαρμογής των πρακτικών του ISO/IEC 27002:2013 στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συντέλεσε στη δημιουργία ενός νέου προτύπου. Το ISO 27019:2013 στοχεύει στο να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, να εφαρμόσουν αποτελεσματικά […]

Η ενέργεια έγινε νόμος

Ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το N.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α/9-11-2015), η Οδηγία 2012/27/ΕΕ, που αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση και αφορά στις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφορά στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σύμφωνα με αυτόν: Υποδειγματικός είναι ο ρόλος των δημοσίων κτηρίων. […]

Πιστοποίηση του Τομέα Συλλογής και Πιστοποίησης Μετρήσεων του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση κατά ISO 9001 του Τομέα Συλλογής και Πιστοποίησης Μετρήσεων του ΑΔΜΗΕ. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης […]