Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου του Metropolitan Hospital. To εργαστήριο μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης σειρά βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 434). Tο […]

Διαπίστευση Εργαστηρίου Γενετικής DNALOGY SA κατά ISO/IEC 17025:2005

Το Εργαστήριο Γενετικής DNAlogy SA είναι το πρώτο ιδιωτικό, ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο το οποίο διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ., Αρ. πιστ. 892) κατά το Πρότυπο ISO/ΙEC 17025:2005 για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (ανίχνευση βιολογικού […]

Πολιτική του ΕΣΥΔ σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα

Η Διεύθυνση Διαπίστευσης Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ. εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών σε ανθρώπινα δείγματα: “Τα Εργαστήρια επιτρέπεται να διενεργούν δοκιμές σε ανθρώπινα δείγματα, μόνο κατόπιν της συγκατάθεσης του ατόμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα ή […]

Μετάβαση στη νέα έκδοση του προτύπου ISO 15189

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012 «Medical laboratories-Requirements for quality and competence» δημοσιεύτηκε την 01.11.2012 και αντικαθιστά το ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2007. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ILAC, η διαδικασία μετάβασης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 29.02.2016. Το […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» κατά ISO/IEC 17025

Το Εργαστήριο «Ιωάννης Κανάρης – ACMAL» διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025:2005. Το συγκεκριμένο εργαστήριο, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και καλά εκπαιδευμένο προσωπικό ενώ εξειδικεύεται στις αναλύσεις τροφίμων. Τα πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου όπως […]