Διαπίστευση του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας του ΕΛΚΕΜΕ κατά ISO 17025

Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Ελληνικού Κέντρου Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ) Α.Ε. διαπιστεύθηκε κατά ISO 17025:2005 για τη διενέργεια χημικών αναλύσεων σε υγρά απόβλητα. Το Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων (ΕΛΚΕΜΕ) είναι μέλος του Ομίλου ΧΑΛΚΟΡ και ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό […]

Διαπίστευση των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων VET IN PROGRESS plus, κατά ISO/IEC 17025

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια VET IN PROGRESS plus διαπιστεύθηκαν από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025. Για μια τουλάχιστον δεκαετία, με την πρωτοποριακή εξειδίκευση τόσο στις εφαρμοζόμενες μεθοδολογίες όσο και στο ανθρώπινο δυναμικό που απαιτεί η σωστή εργαστηριακή πρακτική, διενεργούν ευρύ φάσμα […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου του Athens Eye Hospital κατά ISO 15189

Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο της οφθαλμολογικής κλινικής   Athens Eye Hospital διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Το Athens Eye Hospital αποτελεί Κλινική διεθνούς βεληνεκούς και χώρο επίλυσης σοβαρών και δύσκολων οφθαλμολογικών προβλημάτων. Το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του Athens Eye Hospital είναι […]

Το ISO/IEC 17025:2005 βρίσκεται υπό αναθεώρηση

Το πρότυπο ISO/IEC 17025, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για τη διαπίστευση όλων των ειδών εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Ήδη έχει εκδοθεί το νέο πρότυπο σε μορφή Committee Draft (CD) και έχει τεθεί σε ψηφοφορία από τα […]

Υποστήριξη από την PRIORITY για την κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Οι διεθνείς προκλήσεις επιβάλουν την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, ώστε να είναι ανταγωνιστικό στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, με την ποιότητα να έχει απόλυτη προτεραιότητα τόσο στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και στις εγκαταστάσεις των τουριστικών καταλυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό […]

Πιστοποίηση ΕΝ 15224 και ISO 9001 των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – IVF και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Στις 18 Φεβρουαρίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 10/2016 (ΦΕΚ 20Α): «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) – Όροι και προϋποθέσεις» το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των εγκαταστάσεων, του προσωπικού, του εξοπλισμού και των διαδικασιών, που θα […]

Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης για το Εργαστήριο LABOGEN

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης του Εργαστηρίου LABOGEN. To εργαστήριο, μετά από αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) συμπεριέλαβε στο Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης μεγάλο αριθμό βιοχημικών και ανοσοχημικών δοκιμών (Αρ. Πιστ. 907), επιβεβαιώνοντας ότι μετά […]

Διαπίστευση του Εργαστηρίου Χημικής Ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ κατά ISO 17025

Το Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης του ΔΕΣΦΑ ΑΕ  διαπιστεύθηκε κατά ISO 17025:2005 για τον έλεγχο επίδοσης – πιστοποίησης αέριων χρωματογράφων ανάλυσης φυσικού αερίου. Η διαπίστευση έγινε από το ΕΣΥΔ, μετά από αξιολόγηση της διαδικασίας που διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO […]

ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ: H πρώτη διαπίστευση παθολογοανατομικού Εργαστηρίου κατά ISO 15189

Το Εργαστήριο ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΕ διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189 αποτελώντας το πρώτο παθολογοανατομικό εργαστήριο στην Ελλάδα που λαμβάνει τη σχετική αναγνώριση. Η ΙΣΤΟΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα συγκεκριμένες ιατρικές δοκιμασίες που εμπίπτουν στο […]

Διαπίστευση του Κλινικού Εργαστηρίου της ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε. κατά ISO 15189

Το Κλινικό Εργαστήριο του Πολυϊατρείου MMC – ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Ε  διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO 15189. Η Ιατρική Φροντίδα είναι ένα πρότυπο Διαγνωστικό και Ιατρικό κέντρο, με έδρα τη Νέα Χαλκηδόνα, που ειδικεύεται στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και […]