Απολύτως επιτυχημένη η επιθεώρηση επιτήρησης της Bold Ogilvy & Mather κατά τα πρότυπα ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών της Bold Ogilvy & Mather, πληρώντας έτσι με συνέπεια τις προδιαγραφές των προτύπων ISO 9001, ΕΛΟΤ 1435, ISO 14001 και ISO 27001. […]

Πιστοποίηση της Global Activities Key με ΕΛΟΤ 1435 και ISO 9001

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση της εταιρείας Global Activities Key με ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435:2009. Η Global Activities Key συνεργάζεται με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για την προώθηση των προϊόντων τους σε εκθέσεις και επιστημονικά συνέδρια. Η πιστοποίησή της ήρθε να […]

Πιστοποίηση της εταιρίας Bold Ogilvy & Mather κατά ISO 22301:2012

Η Bold Ogilvy & Mather, από τις κορυφαίες διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ελάχιστες εταιρείες που ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίησή της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301:2012 για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνέχειας. Η εφαρμογή και […]