Εκδήλωση για το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η PRIORITY διοργανώνει ενημερωτική εσπερίδα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στις 15.30 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία με θέμα: «Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων: τι αλλάζει και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις». Στην εκδήλωση θα αναλυθούν οι νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων […]

Τι κρύβεται πίσω από ένα phishing email?

Έχετε αναρωτηθεί πώς υλοποιείται μία κυβερνοεπίθεση που βασίζεται στην αποστολή phishing emails? Τι κρύβεται πίσω από τα πλαστά emais που λαμβάνετε σε καθημερινή βάση? Η διενέργεια επιθέσεων που βασίζεται στην αποστολή phishing emails δεν γίνεται με τυχαίο τρόπο. Οι διαδικτυακοί […]

ISO 27011:2008 – Ασφάλεια Πληροφοριών στις Τηλεπικοινωνίες

Ένας οργανισμός, προκειμένου να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα  των πληροφοριών που επεξεργάζεται, πρέπει να λαμβάνει μέτρα και να ακολουθεί συγκεκριμένες πολιτικές. Για τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνίων έχει αναπτυχθεί το πρότυπο […]

Γιατί η ασφάλεια πληροφοριών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία επιλογής προμηθευτών;

Είναι γεγονός πως η ασφάλεια μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα μέτρα που λαμβάνει η ίδια για την προστασία της. Υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών που παρά τα αυστηρά μέτρα που ακολουθούν για να διατηρήσουν την ασφάλεια τους, έχουν προμηθευτές που […]

Τα top 8 crime trends για το 2016

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Europol για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, παρατηρήθηκε πως αυτή η μορφή εγκλήματος συνεχίζει να αποτελεί σημαντική απειλή στην Ευρώπη. Η αναφορά της Europol παραθέτει τα παρακάτω 8 κυριότερα είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος: Έγκλημα ως υπηρεσία […]

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ανησυχούν για την ασφάλεια των πληροφοριακών τους υποδομών

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναδεικνύει ότι το 100% των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών ανησυχεί για  κινδύνους που σχετίζονται με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 55% υψηλότερο από εκείνο που καταγράφηκε σε αντίστοιχη έρευνα […]

Αποτυχία αντιμετώπισης γνωστών μεθόδων κυβερνοεπιθέσεων

Σε αναφορά που δημοσίευσε η Verizon το 2016 και αφορούσε έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με περιστατικά Ασφάλειας Πληροφοριών που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διαρροή δεδομένων, διαπιστώνεται ότι δεν σημειώθηκε καμία μεταβολή, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στις αιτίες εμφάνισής […]

Μέθοδοι προστασίας από διαδικτυακές απειλές

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθεί κάθε σύγχρονη επιχείρηση σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών, είναι η διασφάλιση των πληροφοριών της, του δικτύου και των πληροφοριακών της συστημάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένο στόχος θα πρέπει […]

Αναφορά Έρευνας για διαρροή δεδομένων

Στην Αναφορά Έρευνας για Διαρροή Δεδομένων που δημοσίευσε η Verizon για το 2016, διαπιστώνεται ότι η κατάσταση σε σχέση με τα περαστικά Ασφάλειας Πληροφοριών που είχαν ως συνέπεια τη διαρροή δεδομένων, δεν έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η […]

Η PRIORITY Χρυσός Χορηγός στο Security BSides Athens 2016

Η PRIORITY συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο διεθνές συνέδριο Security BSides το οποίο διεξήχθη για πρώτη φορά στην Αθήνα, το Σάββατο 25 Ιουνίου. Τα Security BSides είναι συνέδρια τα οποία οργανώνονται ανά τον κόσμο και απευθύνονται σε επαγγελματίες, ερευνητές, φοιτητές αλλά και […]