Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Στις 11 Νοεμβρίου 2014 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015 και τις σημαντικότερες αλλαγές του, με τη συμμετοχή 100 στελεχών από πλήθος συνεργαζόμενων εταιρειών. Με αφορμή των 19 χρόνων λειτουργίας της PRIORITY, […]

Η αναθεώρηση του προτύπου ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση

Το ζητούμενο για ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις είναι ο εντοπισμός και αξιοποίηση των ευκαιριών εκείνων που θα οδηγήσουν σε χαμηλότερες δαπάνες ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων και μειωμένο κόστος διαχείρισης αποβλήτων. Στο πνεύμα αυτό, το πρότυπο ISO 14001 βρίσκεται σε διαδικασία […]

Ημερίδα για την αναθεώρηση του πιο δημοφιλούς προτύπου ISO 9001 και τις απαιτήσεις του από το σύγχρονο management

Η αναθεώρηση του προτύπου 9001 στο τέλος του 2015, το καθιστά ως ένα ευρύτερο και πιο απαιτητικό πλαίσιο οργάνωσης που διασυνδέει το σύστημα διαχείρισης με τη στρατηγική της επιχείρησης. Το νέο ISO 9001 πλέον απαιτεί την παρακολούθηση, την καταγραφή και την αξιολόγηση […]