Ελληνική έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 9000:2015 και ISO 14001:2015

Από τις 2 Νοεμβρίου οι νέες εκδόσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 9000 και ISO 14001 διατίθενται και στην Ελληνική γλώσσα. Οι νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ακολουθούν την προτυποποιημένη δομή του ANNEX SL, η ...

Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015 – Αλλαγή Χώρου

Λόγω μεγάλου αριθμού συμμετοχών, η ημερίδα της PRIORITY στις 22 Οκτωβρίου 2015 για το νέο ISO 9001:2015, μεταφέρεται στο ξενοδοχείο NJV ATHENS PLAZA (Βασιλέως Γεωργίου Α’ 2, Πλατεία Συντάγματος). Το πρόγραμμα της ημερίδας παραμένει το ίδιο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε ...

ΕΣΥΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Το Ε.ΣΥ.Δ. ορίζει το χρονοδιάγραμμα για την μετάβαση στο ISO 9001:2015 στην Ελλάδα. Η μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του ISO 9001:2015 ορίζεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του Προτύπου, δηλαδή λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018. Επιπλέον, ...

22 Οκτωβρίου: ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza

Στις 22 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015, με σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις, που αφορούν σε θέματα όπως: στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής στην ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση στρατηγικής στην αξιολόγηση των κινδύνων και των ...

Δημοσιεύθηκε το νέο ISO 9001:2015

Δημοσιεύθηκε στις 22/09/2015 η πέμπτη έκδοση ISO 9001:2015 του πιο διαδεδομένου προτύπου management στον κόσμο, η οποία επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τις επιχειρήσεις, με τις σημαντικότερες να αφορούν τα εξής: στο διευρυμένο πεδίο εφαρμογής στην ...

Το επιχειρησιακό περιβάλλον καθορίζει τις απαιτήσεις του νέου ISO 9001:2015

Μια από τις πιο κρίσιμες αλλαγές στις απαιτήσεις της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 9001 είναι η ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (§4. Context of the organization), στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία που καλείται να εφαρμόσει το νέο πρότυπο. Στην ανάλυση ...

Ψήφος εμπιστοσύνης για το νέο πρότυπο Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία

Κι άλλο βήμα προς την οριστική του δημοσίευση έκανε το νέο πρότυπο για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία – ISO 45001. Το ISO 45001 που θα αντικαταστήσει το OHSAS 18001, περιλαμβάνει ακριβείς και αποτελεσματικές διαδικασίες βελτίωσης της υγείας και ...

Τελειώνει η ψηφοφορία για την τελική έκδοση του ISO 9001:2015

Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου έχουν ακόμα στη διάθεσή τους οι χώρες μέλη του ISO προκειμένου να διαμορφώσουν την εθνική τους θέση και να ψηφίσουν για την τελική έκδοση του προτύπου ISO 9001. Το προσχέδιο του περασμένου Νοεμβρίου έγινε αποδεκτό από ...

Αναθεωρείται το ISO 22000

Από την πρώτη έκδοση του προτύπου ISO 22000 το 2005 έως σήμερα, οι σημαντικές αλλαγές στις απαιτήσεις ασφάλειας τροφίμων (νομοθεσία, έρευνες), καθιστούν απαραίτητη την αναθεώρησή του. Κατόπιν διαβούλευσης, διερευνήθηκαν οι ελλείψεις και τα προβλήματα της ισχύουσας έκδοσης και διαπιστώθηκε επανάληψη/αλληλοκάλυψη απαιτήσεων ...

Χρονοδιάγραμμα Αναθεωρήσεων ΙSO 9001:2015 και ISO 14001:2015

Οι προγραμματισμένες αναθεωρήσεις ISO 9001 και ISO 14001 καθιστούν το 2015 έτος ορόσημο στον κόσμο των διεθνών προτύπων. Οι ανασκοπήσεις των δύο πιο διαδεδομένων αυτών προτύπων αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής ...