Εκδόθηκε η αναθεωρημένη έκδοση του IFS Food

Την Παρασκευή 01/12/2017 δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη έκδοση του IFS Food version 6.1, σε αντικατάσταση της προηγούμενης έκδοσης. Οι βασικές αλλαγές της αναθεωρημένης έκδοσης είναι: Η εισαγωγή απαιτήσεων για τη νοθεία στα τρόφιμα (Food Fraud): Απαιτεί Vulnerability Assessment για πρώτες ύλες, ...

Υποστήριξη εταιρειών για επιθεωρήσεις FDA- PCQI από την PRIORITY

Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο FDA αναθεώρησε τη βασική νομοθεσία που αφορά στα τρόφιμα. H νέα έκδοση υποστηρίζει πλέον την εφαρμογή των αρχών HARPC, έναντι των αρχών HACCP, προάγοντας έτσι το σύνολο των προληπτικών μέτρων που εμποδίζουν την εμφάνιση των ...

H PRIORITY σας ενημερώνει για τη νέα έκδοση του FSSC 22000

Η PRIORITY βρίσκεται πάντα πρώτη στις εξελίξεις με σκοπό την άμεση ενημέρωσή των πελατών της και την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και στον ευαίσθητο κλάδο των τροφίμων. Η PRIORITY σας ενημερώνει ότι τον Δεκέμβριο του 2016 δημοσιεύθηκε η 4η έκδοση ...

Δύο νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρει η PRIORITY το 2016

Δύο νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκεκριμένα από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) τα οποία εστιάζουν στις απαιτήσεις που καθιερώνει το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015, προγραμματίζει η PRIORITY για το Φεβρούαριο και Μάρτιο του 2016. Συγκεκριμένα, διοργανώνει: 22-26/2/2016 – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων ...

H ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015

Η PRIORITY, μετά τη δημοσίευση της νέας έκδοσης του προτύπου ISO 14001:2015 το Σεπτέμβριο του 2015, διοργάνωσε με επιτυχία στις 10 Δεκεμβρίου, ημερίδα ενημέρωσης των πελατών και συνεργατών της στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στην ημερίδα συμμετείχαν στελέχη από σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής ...

Η νέα έκδοση του ISO 13485 αναμένεται στις αρχές του 2016

Η τρίτη έκδοση του ISO 13485 αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές του 2016. Οι βασικότερες αλλαγές στη νέα έκδοση του προτύπου είναι οι εξής: Εισάγεται η λογική του risk based approach σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας και όχι μόνο ...

10 Δεκεμβρίου: Ημερίδα PRIORITY για το νέο ISO 14001:2015 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία

Τον Σεπτέμβριο του 2015 δημοσιεύτηκε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 14001:2015, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καλύπτει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανησυχίες της κοινωνίας και αλλάζει την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, τοποθετώντας το περιβάλλον στο ...

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της PRIORITY για το νέο ISO 9001:2015

Η PRIORITY, έναν μήνα μετά την έκδοση του νέου προτύπου ISO 9001:2015, διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης των πελατών και συνεργατών της, στις 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Athens Plaza. Η ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν πλέον των 120 στελεχών, έδωσε τη δυνατότητα στους ...

Το ISO/IEC 17025:2005 βρίσκεται υπό αναθεώρηση

Το πρότυπο ISO/IEC 17025, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για τη διαπίστευση όλων των ειδών εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης. Ήδη έχει εκδοθεί το νέο πρότυπο σε μορφή Committee Draft (CD) και έχει τεθεί σε ψηφοφορία από τα ...

Ελληνική έκδοση των προτύπων ISO 9001:2015, ISO 9000:2015 και ISO 14001:2015

Από τις 2 Νοεμβρίου οι νέες εκδόσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, ISO 9000 και ISO 14001 διατίθενται και στην Ελληνική γλώσσα. Οι νέες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 ακολουθούν την προτυποποιημένη δομή του ANNEX SL, η ...