Διεθνής Πιστοποίηση Αειφορίας – ISCC για την εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας στην εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISCC – EU Certification. Η εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εκκόκκιση βαμβακιού, πιστοποιήθηκε επιτυχώς για ...

Συνέδριο για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση

Ένα χρόνο μετά τη δυναμική πρώτη διοργάνωση του Corporate Waste & Recycling Conference, η πολυαναμενόμενη συνάντηση του χώρου της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση πραγματοποιείται στις 20 Ιουνίου 2013. Με επίκεντρο την πρόληψη της ...