Διεθνής Πιστοποίηση Αειφορίας – ISCC για την εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Αειφορίας στην εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ Α.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISCC – EU Certification. Η εταιρεία ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εκκόκκιση βαμβακιού, πιστοποιήθηκε επιτυχώς για […]

Συνέδριο για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση

Ένα χρόνο μετά τη δυναμική πρώτη διοργάνωση του Corporate Waste & Recycling Conference, η πολυαναμενόμενη συνάντηση του χώρου της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση πραγματοποιείται στις 20 Ιουνίου 2013. Με επίκεντρο την πρόληψη της […]