Μπορεί ένας οργανισμός να αντιμετωπίσει μια κυβερνοεπίθεση;

Έρευνα που διεξήχθη από τον ISACA κατέγραψε ότι τα το 60% των Υπεύθυνων Ασφάλειας πιστεύει ότι οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνο απλά περιστατικά Ασφάλειας Πληροφοριών. Η αδυναμία αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη  […]