Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ξενοδοχεία

Περιγραφή

Το αυξημένο κόστος ενέργειας και η εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν καταστήσει πλέον αναγκαιότητα τις επενδύσεις σε τεχνολογίες και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που εξοικονομούν ενέργεια στις ξενοδοχειακές μονάδες. Με βάση το κέρδος από την εξοικονόμηση, δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους με σημαντική μείωση του λειτουργικού τους κόστους, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα τους στους πελάτες τους. Προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλλει η χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και η εξοικονόμηση στη χρήση νερού.

Τα τελευταία χρόνια, με αυξανόμενο ρυθμό και ιδιαίτερη επιτυχία, έχουν εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα μια σειρά από τέτοιες τεχνολογίες και πρακτικές με σημαντικά οικονομικά και τεχνικά οφέλη. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν γύρω από τις τεχνολογίες αιχμής στο πεδίο αυτό, καθώς και για τα οικονομικά τους στοιχεία (π.χ. εκτιμώμενο ύψος μιας επένδυσης, τι κέρδη θα επιφέρει, σε πόσο χρόνο θα αποσβεστεί, κλπ.), καθώς θα γίνει εκτενής παρουσίαση τεχνολογιών αυτού του είδους που έχουν ήδη εφαρμοστεί ευρέως σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό με ιδιαίτερη επιτυχία.

Ένα μέρος του σεμιναρίου θα αφιερωθεί στις συνιστώμενες βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, που μπορούν να εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι αλλά ακόμα και οι πελάτες ξενοδοχειακών μονάδων. Επίσης, θα παρουσιασθούν οι εξελίξεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ενέργεια και τις ενεργειακές επενδύσεις και πιστοποιήσεις στην ΕΕ και την Ελλάδα, όπως Ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις κτιρίων με βάση τον ΚΕΝΑΚ, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, πιστοποίηση ξενοδοχείων κατά ΕΝ 16001, ISO 14001, EMAS, Eco-Label, κλπ, καθώς και τα σχετιζόμενα οφέλη στο περιβαλλοντικό και ενεργειακό marketing.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται με τα ενεργειακά συστήματα και τη διαχείρισή τους (γενικοί διευθυντές, υπεύθυνοι τεχνικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι συστημάτων, τεχνικό  προσωπικό).

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Εισαγωγή στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
 • Ενεργειακή επιθεώρηση: προετοιμασία, συλλογή στοιχείων, έκθεση ενεργειακής επιθεώρησης
 • Αναγκαίες Μετρήσεις – Όργανα
 • Ορθές ενεργειακές πρακτικές στο σύστημα HVAC (θέρμανση, αερισμός, ψύξη)
 • Ορθές ενεργειακές πρακτικές στο σύστημα φωτισμού
 • Ορθές ενεργειακές πρακτικές στο κέλυφος των κτιρίων: σκίαση – μόνωση – υλικά

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Προηγμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας: BMS, ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, θερμικά ηλιακά, αντλίες θερμότητας), Παθητικά ηλιακά συστήματα
 • Ορθές ενεργειακές πρακτικές του προσωπικού
 • Ορθές ενεργειακές πρακτικές των πελατών
 • Συστήματα Διοίκησης και Πιστοποίησης Ξενοδοχείων: EN 16001, ISO 14001, EMAS, Green Globe, Green Key
 • Περιβαλλοντικό και ενεργειακό marketing
 • Ερωτήσεις ανασκόπησης

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ