Μέσα Ατομικής Προστασίας

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση εργαζομένων τεχνικών εταιρειών στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Γίνεται εκτενής αναφορά στη συμβολή των ΜΑΠ στην αντιμετώπιση των εργασιακών κινδύνων, στην επιλογή των κατάλληλων ΜΑΠ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας και στα σημεία που πρέπει να δώσει σημασία ο χρήστης (σήμανση, προστασία, επιθεώρηση κλπ). Τα ανωτέρω αναλύονται ανά κατηγορία ΜΑΠ και θέση εργασίας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει παρουσιάσεις, παραδείγματα (case studies), ασκήσεις, πλοήγηση στο Internet και επίδειξη ΜΑΠ.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν σχέση με τη χρήση, επιλογή, προμήθεια ΜΑΠ όπως στελέχη, επιβλέποντες, τεχνικοί ασφάλειας, γραφείο προμηθειών και τελικοί χρήστες.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στα ΜΑΠ
 • Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) και πιστοποίηση προϊόντων
 • Μέσα προστασίας της κεφαλής και του προσώπου
 • Προστατευτική ενδυμασία και ενδυμασία προστασίας από κακοκαιρία

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων της 1ης ημέρας
 • Γάντια προστασίας
 • Υποδήματα προστασίας
 • Μέσα προστασίας από πτώσεις
 • Άλλα μέσα προστασίας (ακοής, αναπνοής, για έκτακτες ανάγκες)
 • Μέσα προστασίας ανά θέση εργασίας (οικοδόμοι, συγκολλητές, ηλεκτρολόγοι κλπ)
 • Ερωτήσεις, ανασκόπηση- ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail aspanogianni@priority.com.gr
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ