Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001, IRCA Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors), αφορά στην εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού IRCA.

Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει τα πρότυπα OHSAS 18001 & ΕΛΟΤ 1801, τη βασική νομοθεσία για την ΥΑΕ και τις επιδράσεις της στους οργανισμούς. Αναλύει τις βασικές αρχές των εσωτερικών επιθεωρήσεων και εστιάζει στις επιθεωρήσεις που αφορούν στη Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους επιθεωρητές οργανισμών πιστοποίησης, συμβούλους, υπευθύνους διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και σε Τεχνικούς Ασφαλείας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Εισαγωγή στο πρότυπο OHSAS 18001:2008, Βασικές Αρχές, Όροι και Ορισμοί
 • Σχεδιασμός, Δομή και Απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το OHSAS 18001:2008
 • Εντοπισμός κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τρόπος αξιολόγησή της επικινδυνότητας – Καθορισμός Μέτρων μείωσης της επικινδυνότητας
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις / Βασική Νομοθεσία για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι – Προγράμματα Διαχείρισης ΥΑΕ
 • Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία – Συμμετοχή των Εργαζομένων
 • Έλεγχος Λειτουργίας και Διορθωτικές Ενέργειες

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων της 1ης ημέρας
 • Η σημασία των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Ανάπτυξη Checklist Εσωτερικής επιθεώρησης
 • Αναφορά Αποτελεσμάτων Εσωτερικής επιθεώρησης
 • Σχέση των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων με την Ανασκόπηση από την Διοίκηση
 • Προσόντα Εσωτερικού Επιθεωρητή και ο ρόλος του IRCA
 • Απαιτήσεις για ατομική πιστοποίηση
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης / Ασκήσεις Κατανόησης

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ