Βασικές Αρχές Marketing

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσδιορίσει με σαφήνεια τη διαδικασία σχεδιασμού, παρακολούθησης υλοποίησης και μέτρησης αποτελεσματικότητας ενός Marketing Plan.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει ένα αποδοτικό Marketing Plan
 • Ποιες πληροφορίες χρειάζονται, από ποιες πηγές θα αναζητηθούν και ποια εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών
 • Με ποιες διαδικασίες και εργαλεία θα προσδιοριστεί το Target Group
 • Πώς γίνεται η ανάπτυξη στρατηγικής για τα προϊόντα, την τιμολογιακή πολιτική, τη θέση (κανάλι διανομής και τρόπος προσέγγισης προς τον πελάτη)
 • Ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση του Marketing Plan
 • Με ποιο τρόπο μετράται η αποδοτικότητα του Marketing Plan
 • Τη μεθοδολογία υποστήριξης της Διοίκησης για την αποτελεσματική υλοποίηση του Marketing Plan

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων marketing επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Τι περιλαμβάνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης (Action Plan) μίας επιχείρησης
 • Ενδεχόμενα προβλήματα από τις αποκλίσεις του ετήσιου Action Plan μίας επιχείρησης
 • Χρονοδιάγραμμα και στάδια Action Plan
 • Καθορισμός στόχων
 • SWOT Analysis
 • Σχεδιασμός εναλλακτικών στρατηγικών marketing
 • Χρονοδιάγραμμα και ενέργειες (Action Plan)
 • Ολοκληρωμένο πλαίσιο για marketing υπηρεσιών
 • Marketing Mix
 • Ποιότητα: ο ακρογωνιαίος λίθος στο marketing υπηρεσιών
 • Marketing Segmentation, στρατηγική επιλογής αγοράς και positioning
 • Διαδικασίες παροχής ποιοτικών υπηρεσιών
 • Πώς να ικανοποιήσετε και να ξεπεράσετε τις προσδοκίες των πελατών σας
 • Τα εργαλεία για στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό marketing
 • Branding της επιχείρησης
 • Marketing υπηρεσιών σε πελάτες και υπαλλήλους
 • Τα τέσσερα Ps στο Marketing υπηρεσιών: Price, Place, Promotion, People-Process
 • Άσκηση

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Οργάνωση και προγραμματισμός του marketing στις υπηρεσίες (διαχρονικός, ετήσιος)
 • Στρατηγική marketing: πλάνο πωλήσεων, μέτρηση, υποχρεώσεις στελεχών
 • Merchandising: πού απευθύνεται, above & below the line ενέργειες, promotion mix, πελάτης και καταναλωτής, το κατάστημα και το σημείο πώλησης, τα εργαλεία του merchandiser, σχεδιασμός και χειρισμός εντύπων
 • Στρατηγικές δημιουργίας και διαχείρισης brand: πού απευθύνεται, corporate brand, αξιολόγηση brand, συμπεράσματα
 • Άσκηση
 • Ερωτήσεις ανασκόπησης

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5038017230862)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ