Δύο νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρει η PRIORITY το 2016

Δύο νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκεκριμένα από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) τα οποία εστιάζουν στις απαιτήσεις που καθιερώνει το αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001:2015, προγραμματίζει η PRIORITY για το Φεβρούαριο και Μάρτιο του 2016. Συγκεκριμένα, διοργανώνει:

22-26/2/2016 – Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (διάρκεια: 40 ώρες).

Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι εκπαιδευόμενοι, στο τέλος του σεμιναρίου, θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις.

Θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες καλύπτοντας τις εξής θεματικές ενότητες:

  • όροι και ορισμοί, του προτύπου ISO 9001:2015
  • δομή και απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
  • διαδικασίες και στρατηγικές
  • ανάλυση όλων των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2015
  • ασκήσεις και τελικές εξετάσεις

3-4/3/2016 Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας, Μετάβαση στη νέα έκδοση ISO 9001:2015 (διάρκεια: 16 ώρες)

Το υλικό και η μεθοδολογία είναι επίσης καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι εκπαιδευόμενοι, στο τέλος του σεμιναρίου, θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις. Καλύπτει τις ενότητες:

  • Οι νέες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001
  • Η δομή και οι απαιτήσεις του Annex SL
  • Απαιτήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Άννα Σπανογιάννη, [email protected] ή στο τηλέφωνο 210-2509900.

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ