Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001, IRCA Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούνται. Προϋπόθεση απονομής πιστοποιητικού Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (IRCA) αποτελούν:

 • η επαρκής επίδοση στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
 • ο βαθμός συμμετοχής στη διάρκεια του σεμιναρίου
 • η επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 70% της συνολικής (maximum) βαθμολογίας που προβλέπεται από τον IRCA.

Διάρκεια: 5 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Αξιολόγηση και δομή του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Ασφάλεια Πληροφοριών και πρότυπα Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Δομή και απαιτήσεις του ISO 27001:2005
 • Πλαίσιο και διαδικασίες ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Απαιτήσεις τεκμηρίωσης
 • Διοικητικές διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Μέτρα ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών και διαδικασία επιλογής

2η ημέρα

 • Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Αναγνώριση απειλών και ευπαθειών Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Αντιμετώπιση κινδύνων
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί των επιθεωρήσεων
 • Είδη επιθεωρήσεων
 • Διαδικασία επιθεώρησης
 • Προετοιμασία επιθεωρητή
 • Πρόγραμμα επιθεώρησης

3η ημέρα

 • Ερωτηματολόγια και λίστες ελέγχου επιθεώρησης
 • Διεργασιακό μοντέλο – επιθεώρηση διεργασιών
 • Διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης
 • Εναρκτήρια & καταληκτική συνάντηση

4η ημέρα

 • Εναρκτήρια συνάντηση
 • Role play: εναρκτήρια συνάντηση
 • Συλλογή δεδομένων
 • Ανάλυση ευρημάτων
 • Δεξιότητες επιθεωρητή
 • Διενέργεια συνεντεύξεων
 • Καταγραφή ευρημάτων
 • Σύνταξη αναφορών Μη Συμμορφώσεων

5η ημέρα

 • Καταληκτική συνάντηση
 • Συμπεράσματα επιθεώρησης
 • Άσκηση: Καταληκτική συνάντηση
 • Σύνταξη αναφορών επιθεώρησης
 • Διορθωτικές & Προληπτικές ενέργειες
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης
 • Γραπτή εξέταση

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected].
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ