Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Συντονιστές Ομάδων Ασφάλειας Τροφίμων και σε στελέχη επιχειρήσεων τροφίμων που εφαρμόζουν ή επιθυμούν να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασία κ.α.).

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσία του προγράμματος
 • Σκοπός ΣΔΑΤ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων)
 • Νομοθετικές Απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων
 • Το πρότυπο ISO 22000:2005. Βασικές Αρχές, ορισμοί και απαιτήσεις
 • Η δομή και τα περιεχόμενα του ISO 22000:2005
 • H δομή ενός τυπικού ΣΔΑΤ
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων της 1ης ημέρας
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων και αναφορά αποτελεσμάτων
 • Βασικές αρχές Επιθεώρησης
 • Πρόγραμμα επιθεώρησης – Προκαταρκτική Επιθεώρηση – Πραγματοποίηση επιθεώρησης
 • Τεχνικές της Επιθεώρησης
 • Η σχέση των εσωτερικών επιθεωρήσεων και του Συμβουλίου Ανασκόπησης του ΣΔΑΤ
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης – Ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ