Ειδικά Θέματα ISO/ IEC 17025: επικύρωση/ επαλήθευση, αβεβαιότητα, διακριβώσεις, εσωτερικός έλεγχος ποιότητας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα – workshop αναλύει τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης εργαστηρίων ISO/IEC 17025 σχετικά με:

 • Την αναγνώριση χαρακτηριστικών επίδοσης αναλυτικών μεθόδων
 • Τη μεθοδολογία επαλήθευσης και επικύρωσης των μεθόδων
 • Τον τρόπο υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων
 • Τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου ποιότητας
 • Την ερμηνεία αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών διακρίβωσης.

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας εργαστηριακών δεδομένων με τη χρήση Excel. Τα προγράμματα επίσης περιλαμβάνουν πρακτικά παραδείγματα και επίλυση ομαδικών ασκήσεων επικύρωσης / επαλήθευσης μεθόδων και υπολογισμού αβεβαιότητας, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπευθύνους Ποιότητας, Τεχνικούς Υπευθύνους, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων κατά ISO/IEC 17025 καθώς και σε Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων.

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • επικυρώνουν / επαληθεύουν τις μεθόδους αναλύσεων που εφαρμόζουν στο Εργαστήριό τους
 • αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αξιολογούν τα αποτελέσματα των διακριβώσεων
 • υπολογίζουν την αβεβαιότητα των μετρήσεων των μεθόδων τους
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των μεθόδων τους.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή
 • Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων – Διακριβώσεις Μετρητικού Εξοπλισμού
 • Βασική Στατιστική
 • Επικύρωση / Επαλήθευση Μεθόδων
 • Πρακτικές Ασκήσεις Επαλήθευσης Μεθόδων

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Εκτίμηση Αβεβαιότητας Μετρήσεων
 • Πρακτικές Ασκήσεις Εκτίμησης Αβεβαιότητας Μετρήσεων
 • Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας
 • Πρακτικές Ασκήσεις Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας
 • Συμμετοχή σε Διεργαστηριακά Σχήματα Δοκιμών Ικανότητας
 • Εξέταση με ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail aspanogianni@priority.com.gr
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ