Εσωτερικές επιθεωρήσεις ISO 17025

Το σεμινάριο καλύπτει τις βασικές έννοιες και διαδικασίες για την διαπίστευση των εργαστηρίων δοκιμών με βάση το πρότυπο ISO/ IEC 17025:2005.

 • Παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις για επιμέρους θέματα που αφορούν στην διαπίστευση και χρήσιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή του προτύπου.
 • Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας οριζόντιων και κάθετων εσωτερικών επιθεωρήσεων του Συστήματος Ποιότητας των Εργαστηρίων.
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτικά παραδείγματα και επίλυση ομαδικών ασκήσεων ερμηνείας των απαιτήσεων του ISO/IEC 17025 και Αναγνώρισης – Καταγραφής Μη Συμμορφώσεων.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Υπευθύνους Ποιότητας, Τεχνικούς Υπευθύνους, Εσωτερικούς Επιθεωρητές Συστημάτων κατά ISO/IEC 17025 καθώς και σε Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό Εργαστηρίων.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου
1η ημέρα

 • Εγγραφή – Εισαγωγή
 • Η έννοια της Διαπίστευσης
 • Λειτουργία Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
 • Η λειτουργία της Διαπίστευσης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
 • ISO / IEC 17025: Απαιτήσεις για τη Διοίκηση
 • ISO / IEC 17025: Τεχνικές Απαιτήσεις
 • Πρακτικές Ασκήσεις Ερμηνείας των Απαιτήσεων του ISO / IEC 17025

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Κανονισμοί και Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ε.Σ.Υ.Δ.
 • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας ISO 17025
 • Πρακτικές Ασκήσεις ερμηνείας των απαιτήσεων του ISO / IEC 17025
 • Πρακτικές Ασκήσεις Δημιουργίας Checklist Επιθεώρησης
 • Πρακτικές Ασκήσεις Αναγνώρισης – Καταγραφής μη Συμμορφώσεων
 • Εξέταση με ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ