ΙSO 14064 – Το νέο διεθνές πρότυπο για ενεργειακό αποτύπωμα

Περιγραφή

Το σεμινάριο παρουσιάζει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14064 για την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών και απομακρύνσεων των αερίων του θερμοκηπίου.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναφέρουν με όσο πιο επίσημο τρόπο μπορούν το ανθρακικό αποτύπωμά τους, δηλ. δημοσιεύουν μία αναλυτική έκθεση με τις ποσότητες των αερίων του θερμοκηπίου, με τις οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ο σκοπός είναι να αποδείξουν σε κάθε ενδιαφερόμενο, πχ. πελάτη, μέτοχο, υποψήφιο επενδυτή, τοπική κοινωνία, ότι κατανοούν, μετρούν και διαχειρίζονται τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Πόσο ασφαλείς όμως μπορούμε να είμαστε για την ορθότητα των δεδομένων και των υπολογισμών αυτών; Μεταξύ των διαφόρων μεθόδων επαλήθευσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς, αυτή που κερδίζει έδαφος και αποδεικνύεται η πλέον αξιόπιστη είναι η συμμόρφωση με το ISO 14064-1.

Η σειρά των προτύπων ISO 14064 αποτελεί το συμπύκνωμα των καλών πρακτικών σχετικά με το:

 • πώς καθορίζουμε τα όρια των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας που επηρεάζουν το περιβάλλον
 • πώς εντοπίζουμε τις πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την επιχείρησή μας
 • πώς τις ποσοτικοποιούμε
 • πώς αναπτύσσουμε ένα σύστημα διαδικασιών για τη συνεχή συλλογή και αρχειοθέτηση αξιόπιστων δεδομένων
 • πώς διασφαλίζουμε την ποιότητα των μετρήσεων, των υπολογισμών και των δεδομένων
 • πώς αξιοποιούμε αυτές τις μετρήσεις, ώστε να λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεών μας
 • πώς πρέπει να παρουσιάζουμε την αναφορά των αερίων του θερμοκηπίου και τι πρέπει αυτή να περιέχει
 • πώς πρέπει να γίνεται η επαλήθευση της αναφοράς και του συστήματος συλλογής στοιχείων και υπολογισμών

Το σεμινάριο σκοπεύει να αποσαφηνίσει στους συμμετέχοντες τις έννοιες που σχετίζονται με τις ανωτέρω καλές πρακτικές, τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και τις μεθόδους για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτυπώματος.

Διάρκεια : 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, περιβαλλοντολόγους, χημικούς, χημικούς μηχανικούς, υπευθύνους συστημάτων διαχείρισης, στελέχη επιχειρήσεων που σχεδιάζουν και επιθεωρούν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Πρότυπα σειράς ISO 14064. Βασικές Αρχές, Όροι και Ορισμοί
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις / Βασική Νομοθεσία για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη απογραφής εκπομπών/ απομακρύνσεων αερίων του θερμοκηπίου
 • Καθορισμός λειτουργικών ορίων
 • Ποσοτικοποίηση των εκπομπών ή / και απομακρύνσεων των αερίων του θερμοκηπίου
 • Δράσεις του οργανισμού για τη μείωση των εκπομπών ή αύξηση των απομακρύνσεων των αερίων του θερμοκηπίου

 

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Διαχείριση πληροφοριών και τήρηση αρχείων που αφορούν στην εκπομπή / απομάκρυνση αερίων του θερμοκηπίου
 • Ανάπτυξη Αναφοράς σχετικά με τα αέρια του θερμοκηπίου (σχεδιασμός, περιεχόμενα)
 • Ο ρόλος του οργανισμού / επιχείρησης κατά την επαλήθευση της Αναφοράς
 • Ερωτήσεις ανασκόπησης – Ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45.
 • Διάρκεια: 16 ώρες
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY.
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Άννα Σπανογιάννη στο τηλ. 2102509900 ή στο email [email protected]

 

Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ