Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001, IRCA Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις, οι οποίες αξιολογούνται. Προϋπόθεση απονομής πιστοποιητικού Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας (IRCA) αποτελούν:

 • η επαρκής επίδοση στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
 • ο βαθμός συμμετοχής στη διάρκεια του σεμιναρίου
 • η επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 70% της συνολικής (maximum) βαθμολογίας που προβλέπεται από τον IRCA.

Διάρκεια: 5 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Οργανισμών Πιστοποίησης, Συμβούλους, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Βασικές έννοιες και ορισμοί
 • Ποιότητα και πρότυπα ποιότητας
 • Διαδικασία Επιθεώρησης
 • Επιθεώρηση Διαδικασίας/ Διεργασίας
 • Ο ρόλος της επιθεώρησης και υπευθυνότητες
 • Τεκμηρίωση του Συστήματος Ποιότητας
 • Στρατηγική Επιθεώρησης και Λίστα Επιθεώρησης

2η ημέρα

 • Όροι και ορισμοί του προτύπου ISO 9001:2008
 • Απαιτήσεις τεκμηρίωσης
 • Εγχειρίδιο ποιότητας
 • Έλεγχος εγγράφων και αρχείων
 • Ευθύνη – Δέσμευση της Διοίκησης
 • Εστίαση στον πελάτη
 • Πολιτική και Στόχοι Ποιότητας
 • Υπευθυνότητες, αρμοδιότητες και επικοινωνία
 • Εσωτερική Επικοινωνία
 • Ανασκόπηση από τη Διοίκηση – Διαχείριση Πόρων
 • Παροχή πόρων
 • Ανθρώπινοι πόροι
 • Υποδομές
 • Περιβάλλον εργασίας

3η ημέρα

 • Υλοποίηση προϊόντος/ παροχή υπηρεσίας
 • Διαδικασίες που σχετίζονται με τον πελάτη
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη
 • Προμήθειες
 • Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών
 • Έλεγχος συσκευών μέτρησης και παρακολούθησης – Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση
 • Παρακολούθηση και μέτρηση
 • Εσωτερική επιθεώρηση
 • Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση (συν)
 • Παρακολούθηση και μέτρηση διαδικασιών και προϊόντων
 • Χειρισμός ακατάλληλων προϊόντων
 • Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση (συν)
 • Ανάλυση Δεδομένων

4η ημέρα

 • Αποτελεσματική επιθεώρηση
 • Επεξήγηση των μη συμμορφώσεων
 • Προγραμματισμός επιθεώρησης
 • Άσκηση προγραμματισμού επιθεώρησης
 • Άσκηση opening meeting
 • Αναφορά επιθεώρησης
 • Άσκηση: αναφορά επιθεώρησης

5η ημέρα

 • Ανασκόπηση Συστήματος Ποιότητας
 • Closing meeting
 • Άσκηση: closing meeting
 • Ανταπόκριση πελάτη
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ