Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001, IRCA Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors) και αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA, ενώ οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας και σε στελέχη εταιρειών που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ήδη θέματα που αφορούν σε βασικές αρχές, ορισμούς και απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Το πρότυπο ISO 9001:2008. Βασικές αρχές, ορισμοί και απαιτήσεις
 • Η δομή και τα περιεχόμενα του ISO 9001:2008
 • Η δομή ενός τυπικού Συστήματος Ποιότητας
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων της 1ης ημέρας
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων και αναφορά αποτελεσμάτων
 • Η σχέση των εσωτερικών επιθεωρήσεων και του Συμβουλίου Ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας
 • Ο ρόλος του IRCA και των εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Απαιτήσεις για ατομική πιστοποίηση
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης – Ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ