Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Περιγραφή

Το σεμινάριο αναλύει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2005 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω του οποίου διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, δηλαδή η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, η διαθεσιμότητα, δηλαδή η απρόσκοπτη προσπέλαση και χρήση, και η ακεραιότητα, δηλαδή η διαφύλαξη της ακρίβειας και πληρότητας των διακινούμενων πληροφοριών.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης του Συστήματος, μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνων, τα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου του προτύπου και καλές πρακτικές για την εφαρμογή τους. Σημειώνεται ότι το πρότυπο δεν αφορά μόνο ηλεκτρονικά διακινούμενη πληροφορία και συστήματα Πληροφορικής αλλά τη συνολική διαχείριση της εταιρικής πληροφορίας.

Ολοκληρώνοντας το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και επιθεωρούν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ενός οργανισμού, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2005.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε συμβούλους, υπευθύνους διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και σε στελέχη που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Το πρότυπο ISO 27001:2005. Βασικές αρχές, ορισμοί και απαιτήσεις
 • Η δομή και τα περιεχόμενα τουISO 27001:2005
 • Η δομή ενός τυπικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Μέτρα ελέγχου Ασφάλειας Πληροφοριών και διαδικασία επιλογής

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις: Βασικές έννοιες και ορισμοί των επιθεωρήσεων
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων και αναφορά αποτελεσμάτων
 • Η σχέση των εσωτερικών επιθεωρήσεων και του Συμβουλίου Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Απαιτήσεις για ατομική πιστοποίηση
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης – Ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση Παρακολούθησης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ