Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, IRCA Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors), αφορά στην εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού IRCA. Το υλικό και η μεθοδολογία είναι καθορισμένα από τον IRCA και οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ασκήσεις και εξετάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει το πρότυπο ISO 22000:2005 για τη Διαχείριση Ασφάλειας των Τροφίμων. Γίνεται εκτενής αναφορά στη δυσκολία εφαρμογής του προτύπου και προτείνονται μέθοδοι αποτελεσματικής εφαρμογής του.

Διάρκεια: 5 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται στον χειρισμό τροφίμων, σε στελέχη επιχειρήσεων που ασκούν μία ή περισσότερες από τις εξής δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνεται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κ.α.).

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Σκοπός ΣΔΑΤ (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων)
 • Νομοθετικές Απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές Αρχές Συστημάτων Διαχείρισης – Διεργασιοκεντρική προσέγγιση και Συνεχής Βελτίωση
 • Ορολογία

2η ημέρα

 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων – Βιολογικοί, Χημικοί, Φυσικοί κίνδυνοι στα τρόφιμα
 • Case Study 1
 • ISO 22000:2005 – Ανάλυση Κεφαλαίων 0-4
 • Case Study 2
 • Ανασκόπηση δεύτερης ημέρας
 • Ατομική Άσκηση 1

3η ημέρα

 • ISO 22000:2005 – Ανάλυση Κεφαλαίων 5-8
 • Case Study 3
 • Ανασκόπηση τρίτης ημέρας
 • Ατομική Άσκηση 2

4η ημέρα

 • ISO 19011 – Ο Επιθεωρητής- Βασικές Αρχές Επιθεώρησης
 • ISO 19011 – Πρόγραμμα Επιθεώρησης – Διεργασίες Επιθεώρησης – Προκαταρκτική Επιθεώρηση
 • ISO 19011 – Πραγματοποίηση Επιθεώρησης – Τεχνικές της Επιθεώρησης
 • ISO 19011 – Αναγνώριση, Κατηγοριοποίηση και Καταγραφή Μη Συμμορφώσεων – Καταληκτήρια Συνάντηση
 • Ανασκόπηση τέταρτης ημέρας
 • Ατομική Άσκηση 3

5η ημέρα

 • Case Study 4 – Άσκηση Ρόλων – Επιθεώρηση
 • Case Study 4 – Παρουσίαση Άσκησης Ρόλων
 • Ανασκόπηση Σεμιναρίου – Συζήτηση
 • Εξετάσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, Coffee Breaks & Lunch Break
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ