Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, IRCA Certified

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τον IRCA (International Register of Certificated Auditors), αφορά στην εκπαίδευση στελεχών ως Επιθεωρητών Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού IRCA.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει το πρότυπο ISO 14001:2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Παρουσιάζει τη βασική νομοθεσία για το περιβάλλον και τις επιδράσεις που αυτή έχει στις επιχειρήσεις, αναλύει τη διαδικασία εντοπισμού περιβαλλοντικών πλευρών, αξιολόγησης και αντιμετώπισής τους. Επίσης, περιγράφει τον καθορισμό στόχων για τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Τέλος, αναλύει τις βασικές αρχές των εσωτερικών επιθεωρήσεων και εστιάζει στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Απευθύνεται στους υπεύθυνους περιβαλλοντικής διαχείρισης των οργανισμών που έχουν ή αναπτύσσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και που εμπλέκονται στην αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους επιθεωρητές οργανισμών πιστοποίησης, συμβούλους, υπευθύνους περιβαλλοντικής διαχείρισης και σε στελέχη που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Εισαγωγή στο πρότυπο ISO 14001:2004, Βασικές Αρχές, Όροι και Ορισμοί
 • Σχεδιασμός, Δομή και Απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001:2004
 • Εντοπισμός περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, και τρόπος αξιολόγησή τους – Καθορισμός Μέτρων μείωσης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Νομικές και Άλλες Απαιτήσεις / Βασική Νομοθεσία για το περιβάλλον και τις επιδράσεις που αυτή έχει στις επιχειρήσεις
 • Αντικειμενικοί σκοποί και Περιβαλλοντικά Προγράμματα
 • Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων της 1ης ημέρας
 • Η σημασία των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία και υλοποίηση Εσωτερικών Επιθεωρήσεων
 • Ανάπτυξη Checklist Εσωτερικής επιθεώρησης
 • Αναφορά Αποτελεσμάτων Εσωτερικής επιθεώρησης
 • Σχέση των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων με την Ανασκόπηση από την Διοίκηση
 • Προσόντα Εσωτερικού Επιθεωρητή και ο ρόλος του IRCA
 • Απαιτήσεις για ατομική πιστοποίηση
 • Ερωτήσεις Ανασκόπησης / Ασκήσεις Κατανόησης

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Πτυχίο IRCA, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ