Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων στη Βιομηχανία Τροφίμων

Περιγραφή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη προσέγγιση διοίκησης που περιλαμβάνει τη διαχείρισηκινδύνων και προσφέρει στους μετόχους την αναγκαία και αντικειμενική απόδειξη ότι η επιχείρηση προστατεύεται έναντι κάθε οικονομικής ή διοικητικής απαίτησης – αστικής ευθύνης και ότι βελτιώνεται διαρκώς στον τομέα αυτό με συστηματικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο
 • να προτείνει τα κατάλληλα διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία είτε για την εξάλειψη των κινδύνων, είτε για τη μείωση της βαρύτητας/ συχνότητας, είτε για την κάλυψή τους με άλλα μέσα
 • να αναλύσει τη μεθοδολογία εντοπισμού κινδύνων και ανάλυσης των επιπτώσεών τους σε σχέση με την πιθανή βαρύτητα και την πιθανή συχνότητα εμφάνισής τους
 • να παρουσιάσει τεχνικές, εμπειρίες και παραδείγματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, τη διαχείριση κρίσεων και την επικοινωνία με τα μέσα
 • να αναλύσει την προληπτική προσέγγιση μέσω του Business Performance Improvement Review, όπου όλοι εντάσσονται σε μία λογική διαρκούς βελτίωσης με στόχο την πρόληψη των εκτάκτων καταστάσεων.

Διάρκεια: 2ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται στα στελέχη επιχειρήσεων (Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Παραγωγής, Διεύθυνση QualityAssurance, Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης, Νομική Υπηρεσία, Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας/ Marketing), που έχουν:

 • την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, χωρίς την πρόκληση διαταραχής σε νευραλγικούς τομείς της λειτουργίας της, π.χ. παραγωγή, logistics, αγορές, πωλήσεις, πληρωμές, κλπ
 • την ευθύνη για την προστασία της γενικής εικόνας της επιχείρησης και τη θωράκισή της σε ενδεχόμενες απαιτήσεις για αποζημιώσεις, ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα
 • τη διοικητική ευθύνη για τη λήψη εξαιρετικά κρίσιμων αποφάσεων σε πολύπλοκα θέματα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστα διαθέσιμα στοιχεία, με συγκρουόμενες προτεραιότητες και υπό καθεστώς ασφυκτικής πίεσης

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Εντοπισμός και Ανάλυση Κινδύνων (Risk Identification – Risk Analysis)
 • Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management)
 • Ομάδα Διαχείρισης Κινδύνων και Υπευθυνότητες (Risk Management Team)

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων (Incident Management)
 • Διαχείριση Κρίσεων και Επικοινωνία (Crisis Management – Communication – Media speaking)
 • Ανασκόπηση της Βελτίωσης των Επιχειρηματικών Αποτελεσμάτων (Business Performance Improvement Review
 • Ερωτήσεις ανασκόπησης – Ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση παρακολούθησης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5038017230862)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ