Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1435

Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφορά την εκπαίδευση στελεχών εταιρειών επικοινωνίας στην εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 1435:2009 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ» και υποψηφίων Εσωτερικών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας.

Διάρκεια: 2 ημέρες (Δίνεται η δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης μόνο της 1ης ημέρας)

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών επικοινωνίας, συμβούλους και υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας, που εφαρμόζουν ή σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή, επεξήγηση του εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος
 • Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: δομή, ερμηνεία απαιτήσεων και κρίσιμα σημεία ελέγχων
 • Σχεδιασμός Εσωτερικής Επιθεώρησης σε εταιρείες επικοινωνίας
 • Προετοιμασία Checklist Επιθεώρησης
 • Διαδικασία Επιθεώρησης: τα στάδια, τα αρχεία και οι υπευθυνότητες

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Μεθοδολογία Επιθεώρησης: τεχνικές, ερωτήσεις, συμπεριφορά
 • Αναφορές Επιθεώρησης: ερμηνεία, τεκμηρίωση, διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες, συνεχής βελτίωση Διαδικασιών
 • Role Playing: διενέργεια επιθεωρήσεων σε κρίσιμες Διαδικασίες
 • Ανασκόπηση απαιτήσεων Φορέων Πιστοποίησης
 • Ερωτήσεις ανασκόπησης – Ασκήσεις

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ