Σύστημα Διαχείρισης Εργολάβων

Περιγραφή

Καθώς πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες χρησιμοποιούν πλήθος εργολαβικών συνεργείων εντός των εγκαταστάσεών τους και φέρουν ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αυτών, η διαχείριση αυτής της ευθύνης ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός ασφάλειας αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Καθημερινές πρακτικές όπως παρακολούθηση εισόδου, εκπαίδευση συνεργείων, καθημερινή πρωινή συνάντηση ασφαλείας, εποπτεία υπεργολαβικού προσωπικού, ο ρόλος των υπευθύνων των εργολάβων, αξιολόγηση και προεπιλογή υπεργολάβων, όροι σύμβασης κ.α. θα αναλυθούν στο παρόν σεμινάριο, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στο θέμα από πετυχημένες στρατηγικές μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα.

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εργολάβους και επιθυμούν να διαχειρισθούν την υγεία και ασφάλειά τους: Τεχνικοί Ασφαλείας, στελέχη Τεχνικών Διευθύνσεων, στελέχη Διευθύνσεων Προμηθειών, στελέχη Τμημάτων ΥΑΕ κλπ. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη των ίδιων των εργολάβων που επιθυμούν να βελτιώσουν τις πρακτικές τους στην ΥΑΕ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μεγάλων ελληνικών εταιρειών-πελατών τους.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα

 • Εισαγωγή-Καλωσόρισμα-Στόχοι σεμιναρίου
 • Νομικές υποχρεώσεις εργοδότριας εταιρείας και εργολάβων
 • Κοινά στοιχεία στην Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας (ΥΑΕ) μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών
 • Ασφάλεια Εργασίας: Γιατί; (ευθύνη προς την κοινωνία, κόστος ατυχημάτων)
 • Τα 6 βασικά στοιχεία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εργολάβων: Προεπιλογή, Υπογραφή Σύμβασης και Ανάθεση Έργου, Πριν την έναρξη εργασιών, Υλοποίηση Έργου, Παραλαβή έργου, Αξιολόγηση εργολάβου
 • Αναγνώριση κινδύνων: ορατοί και μη ορατοί κίνδυνοι – Αντιμετώπιση κινδύνων – Μέτρα προστασίας
 • Ερωτήσεις – Συζήτηση

2η ημέρα

 • Ανασκόπηση βασικών σημείων 1ης ημέρας
 • Εργασίες υψηλού κινδύνου. Παραδείγματα 5 κατηγοριών με φωτογραφίες και video
 • Toolbox meetings (καθημερινές πρωινές συναντήσεις ασφαλείας) – Αναλύσεις ασφαλούς εργασίας
 • Επίβλεψη στην ΥΑΕ του προσωπικού από τον εργολάβο. Ποιος είναι ο κύριος του έργου
 • Αναφορά παρ’ ολίγον ατυχημάτων. Γιατί;
 • Ρόλος Τεχνικού Ασφαλείας του εργολάβου – Εκπαίδευση προσωπικού στην ΥΑΕ
 • A Success Story
 • Διαχείριση συνεπειών
 • Ερωτήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα

Πληροφορίες

 • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
 • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός Λογαριασμού: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5038017230862)
 • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
 • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
 • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ