Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος

Περιγραφή

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση των απαιτήσεων του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤΧ 2008), ο οποίος ισχύει από τον Οκτώβριο 2008 υποχρεωτικά στα ιδιωτικά και δημόσια έργα οπλισμένου σκυροδέματος. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΚΤΧ 2008 σε όλη την αλυσίδα χρήσης των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (παραγωγή, διακίνηση, αποθήκευση, διαμόρφωση, τοποθέτηση οπλισμού και παραλαβή τοποθετημένου οπλισμού).

Διάρκεια: 2 ημέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες μηχανικούς και λοιπών κατηγοριών μηχανικούς και τεχνολόγους μηχανικούς, που εμπλέκονται στη διαδικασία μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ποιοτικού ελέγχου έργων οπλισμένου σκυροδέματος. Απευθύνεται επίσης σε τεχνικούς υπεύθυνους των κέντρων διαμόρφωσης οπλισμού (μάντρες σιδήρου), στελέχη τμημάτων προμηθειών κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς και σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ελέγχου των διακινούμενων δομικών υλικών.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

1η ημέρα : Γενικά – Απαιτήσεις – Ελεγχοι

Γενικά

  • Εισαγωγή
  • Ο ρόλος των χαλύβων στο οπλισμένο σκυρόδεμα
  • Μέταλλα, κράματα και ιδιότητές τους
  • Κατεργασίες χαλύβων
  • Διάκριση χαλύβων – Κριτήρια ταξινόμησης

Βασικές Απαιτήσεις ΚΤΧ , Κριτήρια Συμμόρφωσης, Έλεγχοι

  • Βασικές απαιτήσεις για μηχανικές ιδιότητες και άλλα χαρακτηριστικά
  • Σήμανση χαλύβων
  • Ιχνηλασιμότητα
  • Έλεγχοι και κριτήρια συμμόρφωσης για εγχωρίως παραγόμενους χάλυβες
  • Έλεγχοι και κριτήρια συμμόρφωσης για παραγόμενους χάλυβες σε λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΖΕΣ
  • Έλεγχοι και κριτήρια συμμόρφωσης για παραγόμενους χάλυβες σε τρίτες χώρες
  • Δειγματοληπτικοί έλεγχοι παρτίδας
  • Έλεγχος ορίου διαρροής, εφελκυστικής αντοχής και παραμόρφωσης θραύσης μιας παρτίδας
  • Έλεγχος κάμψης – ανάκαμψης ή αναδίπλωσης μιας παρτίδας (γεωμετρικών χαρακτηριστικών, χημικής σύστασης – αφορά τους συγκολλήσιμους χάλυβες, διάβρωσης)

Διακίνηση

  • Στελέχωση επιχειρήσεων διάθεσης οπλισμού
  • Αποθήκευση
  • Μεταφορά
  • Παραγγελία
  • Συνοδευτικά έγγραφα

Διαμόρφωση – Κατεργασία

  • Γενικές απαιτήσεις
  • Επιχειρήσεις διαμόρφωσης οπλισμού
  • Κοπή
  • Κάμψη
  • Έλεγχος και παραλαβή οπλισμού στο έργο
  • Διαμόρφωση οπλισμού στο εργοτάξιο
  • Ανοχές διαμόρφωσης και τοποθέτησης ράβδων οπλισμού σκυροδέματος

Βιομηχανοποίηση στον οπλισμό σκυροδέματος

  • Βιομηχανοποίηση στην παραγωγή συνδετήρων
  • Βιομηχανοποίηση στην παραγωγή κολόνας

2η ημέρα : Ειδικά Θέματα στον Σχεδιασμό της Χρήσης των Χαλύβων

Συμπεριφορά χαλύβων σε υψηλές θερμοκρασίες

Το πρόβλημα της διάβρωσης

Ειδικές κατηγορίες χαλύβων

  • Ανοξείδωτοι χάλυβες
  • Τύποι και χρήσεις ανοξείδωτων χαλύβων
  • Συγκολλησιμότητα ανοξείδωτων χαλύβων

Συγκολλησιμότητα χαλύβων

  • Συγκολλήσιμοι χάλυβες – κριτήριο ελέγχου
  • Συγκολλήσιμοι χάλυβες υπό προϋποθέσεις
  • Δοκιμή ελέγχου συγκόλλησης

Μέθοδοι συγκόλλησης

  • Χειρωνακτική συγκόλληση τόξου με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια
  • Ημιαυτόματη συγκόλληση τόξου σε προστατευτική ατμόσφαιρα CO2-A (MAG)
  • Σημειακή συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση

Τύποι σύνδεσης

  • Κατά παράθεση
  • Άκρο με άκρο (μετωπικά)
  • Σταυρωτά
  • Με λωρίδες
  • Με άλλα δομικά στοιχεία

Διαδικασίες ποιότητας

  • στην παραγωγή
  • στην επιχείρηση διαμόρφωσης
  • σε εργαστήριο δοκιμών

Πληροφορίες

  • Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Βεβαίωση εκπαίδευσης, Coffee Breaks & Lunch Break.
  • Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται (Αριθμός λογ/σμού Eurobank : 0026 0033 23 0200313284)
  • Το σεμινάριο επιδοτείται από το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,45
  • Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα σεμιναρίων της PRIORITY
  • Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Α. Σπανογιάννη στο τηλ 210-2509900 ή στο e-mail  [email protected]
Κατηγορία ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ